Nieuws

Verklaring van de Grootkanselier bij de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York

25/09/2020 


De 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd op 15 september geopend met als thema “De toekomst die we willen, de Verenigde Naties die we nodig hebben: het bevestigen van onze gezamenlijke inzet voor multilateralisme – het bestrijden van Covid-19 door middel van effectieve multilaterale actie”.

De Algemene Vergadering zal dit jaar voornamelijk online plaatsvinden vanwege de beperkingen van de Covid-19-pandemie en duurt van 22 tot en met 29 september.  De wereldleiders houden hun toespraken virtueel. De Grootkanselier van de Soevereine Orde van Malta, Albrecht Boeselager, heeft in zijn bijdrage gesteld: “Multilateralisme heeft de bescherming van alle personen, de menselijke waardigheid en de vrijheid van godsdienst geconsolideerd.” Hij waarschuwde echter voor het risico van een terugkeer naar de logica van de macht, het nationalisme en het populisme die de overhand hebben op de logica van de dialoog. “Vandaag de dag moet meer dan ooit tevoren – zo legde hij uit – ieder mens van goede wil zijn stem verheffen om de rechten van alle personen en alle minderheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de internationale samenwerking en de solidariteit te waarborgen”.

De Grootkanselier illustreerde vervolgens de missie van de Orde van Malta, met haar wereldwijde aanwezigheid en haar langdurige programma’s om de behoeftige en meest kwetsbare mensen in deze moeilijke tijd te helpen. “De Orde van Malta’s gezondheidsteams zijn sinds het begin van de noodtoestand afgelopen voorjaar betrokken bij de strijd tegen Covid-19.  We hebben medische apparatuur en medicijnen voor ziekenhuizen en klinieken aangeboden, en beschermende kleding voor artsen en verpleegkundigen. In veel landen over de hele wereld werken we aan het verminderen van de negatieve sociale en economische gevolgen voor de zwakkeren in de bevolking”. De Grootkanselier noemde ook het Doctor to Doctor project, een online reeks bijeenkomsten georganiseerd door de Orde om artsen en gezondheidsautoriteiten van verschillende landen met elkaar in contact te brengen.  Het doel ervan is het bevorderen van de uitwisseling van de laatste medische bevindingen bij de behandeling van Covid-19 patiënten.

Met betrekking tot de ontwikkeling en rechtvaardige verdeling van een Covid-19 vaccin, zei Boeselager: “De Orde van Malta deelt de woorden van paus Franciscus en de oproep van de Duitse president Steinmeier en vier andere staatshoofden van maart jongstleden krachtig en steunt deze. Wij zijn van mening dat een eerlijke, brede en snelle verspreiding van het vaccin wereldwijd niet alleen ethisch, maar ook wetenschappelijk gezien essentieel is om mogelijke volgende golven van de pandemie in te dammen”.

 

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl