Nieuws

Uitvaart van Fra` Matthew Festing

06/12/2021 


De begrafenis van Fra’ Matthew Festing, voormalig Grootmeester van de Soevereine Orde van Malta, die op 71-jarige leeftijd op 12 november jl. is overleden, heeft op 3 december plaatsgevonden in de St. John’s Co-Cathedral in Valletta, Malta. De begrafenis werd opgedragen door kardinaal Silvano Maria Tomasi, speciaal afgevaardigde van de paus. De aartsbisschop van Malta, Charles Scicluna, en de prelaat van de Orde, mgr. Jean Laffitte, concelebreerden.

 

De hoogste autoriteiten van de Soevereine Orde van Malta waren aanwezig bij de requiemmis, waaronder de luitenant van de Grootmeester, Fra’ Marco Luzzago. Verder waren er vele leden  van de Orde aanwezig. Ook de broer, neven en vrienden waren naar Malta gekomen om Fra’ Matthew de laatste eer te bewijzen.

Om eer te brengen aan de 79e Grootmeester – die van maart 2008 tot januari 2017 aan het hoofd stond van de Orde van Malta – en om te getuigen van de sterke historische banden met de Orde, woonden de president van de Republiek Malta George Vella, minister-president Robert Abela, samen met andere burgerlijke autoriteiten en talrijke in Valletta geaccrediteerde ambassadeurs, de begrafenis bij.

“Door de keuze om geprofeste Ridder te worden, heeft Fra’ Matthew zijn leven gewijd aan de zending van de Orde, een zending die door de eeuwen heen constant is gebleven: tuìtio fidei et obsequium pauperum, de verdediging van het geloof en de dienst aan de armen” verklaarde kardinaal Tomasi in zijn homilie.

“Na negen eeuwen blijft de zending van de Orde inspireren en gaat zij voort op de hoofdweg van de Kerk, trouw aan haar leer en aan allen die net als Fra’ Matthew – en moge hij rusten in vrede – zonder vrees voor hun beperkingen hebben geprobeerd de boodschap van de Evangeliën uit te voeren” voegde Tomasi er vervolgens aan toe.

Festing is de 12e grootmeester die in de crypte van de kathedraal rust. De laatste grootmeester die daar begraven werd was Fra’ Luis Mendez de Vasconcellos in 1623, hoewel volgens betrouwbare bronnen in dezelfde crypte – gebouwd in de 16e eeuw – in een ongemerkte grafkelder de grootmeester Fra’ Francisco Ximenes de Texada rust, die in 1775 op het eiland overleed.

De crypte bevindt zich onder het hoofdaltaar en bevat de stoffelijke resten van elf Grootmeesters die de Orde leidden van 1522 tot 1623, waaronder Jean de la Cassière, degene die de opdracht gaf voor de kerk die later de Co-kathedraal van Sint Jan zou worden, een van de belangrijkste voorbeelden van barokke architectuur in Europa.

De hele dag door zijn de vlaggen van het Magistraal Paleis en de Villa in Rome en die van alle instellingen, ambassades en medische en sociale centra van de Orde van Malta over de hele wereld halfstok gehesen als teken van rouw.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl