Nieuws

Uitvaart van de Vorst-Grootmeester

02/05/2020 


De uitvaart van de Vorst-Grootmeester van de Souvereine Orde van Malta Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, die op 29 april is overleden, zal plaats vinden op dinsdag 5 mei om 11.00 uur in de kerk van Santa Maria in Aventino, in de Magistrale Villa in Rome.

In overeenstemming met de door de Italiaanse staat en de Italiaanse bisschoppenconferentie vastgestelde hygiëne maatregelen zal op een nader te bepalen datum een plechtige Requiem-mis worden opgedragen.

Om de 80ste Grootmeester de laatste eer te bewijzen wordt de uitvaartmis op dinsdag 5 mei om 11.00 uur gevierd door kardinaal Giovanni Angelo Becciu, speciaal afgevaardigde van de Heilige Vader bij de Souvereine Orde van Malta, in aanwezigheid van de broers en zussen van de Grootmeester, en leden van de Soevereine Raad.

Om alle leden, vrijwilligers en vrienden van de Orde van Malta virtueel te laten deelnemen aan de ceremonie, wordt de begrafenis live gestreamd vanaf de website van de Orde van Malta: www.orderofmalta.int.

In de namiddag van diezelfde dag zal Monseigneur Jean Laffitte, Prelaat van de Orde van Malta, een religieuze plechtigheid vieren die wordt bijgewoond door de Decaan van het Corps Diplomatique dat geaccrediteerd is bij de Souvereine Orde van Malta, Antoine Zanga, ambassadeur van Kameroen, die de 110 landen vertegenwoordigt waarmee de Orde diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Pietro Sebastiani, ambassadeur van Italië bij de Soevereine Orde van Malta, zal aanwezig zijn, samen met enkele diplomaten en familieleden.

Daarna zal Monseigneur Guido Mazzotta, Hoofd-Aalmoezenier van de Grote Priorij van Rome, een viering houden voor de naaste medewerkers van de Grootmeester.

Ten slotte zal Monseigneur Luis Manuel Cuña Ramos, kapelaan van de Orde van Malta, een religieuze plechtigheid houden voor de artsen en het gezondheidspersoneel die voor de Grootmeester hebben gezorgd.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zal te ruste worden gelegd in de crypte van de kerk van Santa Maria in Aventino, samen met zijn voorgangers, Fra’ Angelo de Mojana di Cologna en Fra’ Andrew Bertie.

Toegang tot de Magistrale Villa voor onbevoegden is niet toegestaan.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl