Nieuws

Paus Franciscus: ik roep de goddelijke barmhartigheid aan voor de eeuwige rust van zijn ziel

01/05/2020 


Na kennis te hebben genomen van de dood van de Grootmeester, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, stuurde de Heilige Vader een telegram om zijn medeleven te betuigen aan de Luitenant-ad-interim van de Souvereine Militaire Orde van Malta, Fra’ Ruy Gonçalo Do Valle Peixoto de Villas Boas.

Hieronder staat de tekst:

NA HET NIEUWS TE HEBBEN VERNOMEN VAN HET OVERLIJDEN VAN ZIJN MEEST EMINENTE HOOGHEID FRA’ GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO, GROOTMEESTER VAN DE SOUVEREINE MILITAIRE ORDE VAN MALTA, WIL IK MIJN DIEPSTE MEDELEVEN BETUIGEN AAN DE HELE ORDE. IK HERINNER ME DE VOLLEDIGE TROUW AAN CHRISTUS EN AAN HET EVANGELIE VAN DEZE IJVERIGE MAN VAN CULTUUR EN GELOOF, SAMEN MET ZIJN GENEREUZE INZET BIJ HET UITVOEREN VAN ZIJN AMBT MET EEN GEEST VAN DIENSTBAARHEID VOOR HET WELZIJN VAN DE KERK, EVENALS ZIJN TOEWIJDING AAN DEGENEN DIE HET MEEST LIJDEN. TERWIJL IK DEELNEEM AAN UW GEMEENSCHAPPELIJK VERDRIET, RICHT IK MIJN SMEEKGEBEDEN EN ROEP IK DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID AAN VOOR DE EEUWIGE RUST VAN ZIJN ZIEL. MET DEZE GEVOELENS STUUR IK U EN HET GROOTMAGISTRAAT, EVENALS DE FAMILIE VAN DE OVERLEDEN GROOTMEESTER, MIJN TROOSTENDE APOSTOLISCHE ZEGEN TOE.

FRANCISCUS PP.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl