Nieuws

Paasboodschap van de Vorst-Grootmeester

15/04/2020 


Beste Ordebroeder en Ordezusters, medewerkers, vrijwilligers en vrienden van de Orde van Malta over de hele wereld,

Nog nooit heb ik zo sterk het verlangen en de behoefte gevoeld om jullie  mijn nabijheid te laten voelen: het is waar dat we ver weg zijn. Maar we zijn niet alleen. We zijn verenigd in onze missie van geloof in de grote familie van de Orde van Malta. We leven in een ongekende situatie, die ons zorgen baart en beangstigt, die ons isoleert, maar ons tegelijkertijd verenigt in onze inspanningen om de grote uitdaging van deze pandemie het hoofd te bieden.

De Goede Week en Paasdag staan voor hoop en verrijzenis. Laten we,  na onze deelname aan het lijden van Christus, ervoor zorgen dat Zijn opstanding ons de energie geeft om deze strijd voort te zetten en met hernieuwde hoop naar de toekomst te kijken.

“We zijn in een razend tempo vooruitgegaan, voelden ons machtig en in staat om alles te doen”, zei de paus enkele dagen geleden op een verlaten Sint-Pietersplein, “we zijn hoe dan ook doorgegaan, met de gedachte dat we gezond zouden blijven in een wereld die ziek was”. De vermaning die Paus Franciscus die dag tot “nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit” opriep, stimuleert ons in onze missie, die al 900 jaar de essentie van de Orde van Malta is: “Tuitio fidei et Obsequium pauperum”.

Daarom wil ik mijn boodschap van dankbaarheid en bewondering hernieuwen aan onze priorijen, afdelingen, hulpkorpsen en talrijke vrijwilligers die – sinds enkele weken – bijdragen aan de ondersteuning van de mensen die het meest te lijden hebben… Elke kleine daad, elke glimlach, elk gebed is als het gebaar van Veronica die bij het zien van de passie van Jezus, terwijl hij het kruis draagt, zijn gezicht reinigt met een doek. Ook onze artsen en verpleegsters die in ziekenhuizen werken getuigen van de christelijke boodschap van de Orde van Malta met hun onvermoeibare inzet. Datzelfde geldt voor onze vrijwilligers die ouderen of zieken thuis in quarantaine helpen of die de daklozen op straat helpen, en degenen die medicijnen of voedsel afleveren.

Ik wil graag mijn hartelijke dank betuigen aan Monseigneur Jean Laffitte, Prelaat van de Orde van Malta, voor de paasvideoboodschap en voor de historische daad van toewijding van de Orde tot het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Ik nodig iedereen uit om de videoboodschap te bekijken op de website www.orderofmalta.int.

Meer nog dan vroeger wil ik eenieder uitnodigen om te bidden voor “onze Heren de Zieken” en voor allen die zich inzetten om hun lijden en moeilijkheden te verlichten.

Ik wens u allen een Zalig Paasfeest toe en ik verzeker dat ik jullie in mijn gebeden gedenk. 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl