Nieuws

Overlijden Vorst-Grootmeester Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

29/04/2020 


Met grote droefheid kondigt het Grootmagistraat het overlijden aan van Zijne Eminentie de 80e Vorst-Grootmeester Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, dat net na middernacht op 29 april in Rome plaatsvond. Enkele maanden geleden was bij hem een ongeneeslijke ziekte gediagnosticeerd.

Joris van Voorst tot Voorst, voorzitter van de Nederlandse associatie, heeft Fra’ Giacomo leren kennen als een  nederige persoon, altijd geïnteresseerd in de ander en zeer doortastend. Hij vraagt de leden en vrienden van de Orde te bidden voor zijn zielerust en voor de toekomst van de Orde. 

Volgens artikel 17 van de Grondwet van de Souvereine Orde van Malta heeft de Grootcommandant Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas de functies van Luitenant-ad-interim overgenomen en zal hij hoofd van de Orde blijven tot de verkiezing van de nieuwe Grootmeester.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl