Vrijwilligers

Voor de uitvoering van haar activiteiten krijgt de Orde van Malta in Nederland ondersteuning van een trouwe groep vrijwilligers. Samen met de Ordeleden zetten zij zich in voor het welslagen van de activiteiten. Zonder de inzet van vrijwilligers zou de Orde in Nederland niet in staat zijn om haar activiteiten uit te voeren op de wijze zoals dat nu het geval is en zeker niet op dezelfde schaal en tegen zo laag mogelijke kosten.

Al onze vrijwilligers worden via het bestaande netwerk (van leden en vrijwilligers) benaderd om zich in te zetten voor de diverse activiteiten. Gezien de ruime belangstelling hiervoor is er geen aanleiding om vrijwilligers ook op andere,  rechtstreeksere manieren te werven. Vrijwilligers zijn er van jong tot oud, maar de Orde in Nederland hecht er grote waarde aan om met name jonge mensen te betrekken bij haar activiteiten.

Onze vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in. Bijvoorbeeld als begeleider bij een of meer zomerkampen voor gehandicapte jongeren, de bedevaart naar Lourdes of door ’s avonds de balie te bemensen van de Kruispost in Amsterdam. Hoewel inkomsten uit giften en schenkingen een substantieel deel van de kosten dekken, wordt meestal ook van de vrijwilligers een financiële bijdrage gevraagd voor de activiteit waar zij bij betrokken zijn.

Uit waardering voor hun inzet zijn vrijwilligers welkom op de  jaarlijkse Ridderdag in september en de nieuwjaarsreceptie in januari.  

 

Voor welke activiteiten doet de Associatie een beroep op de inzet van vrijwilligers?  

Overzicht van activiteiten met inzet van onze vrijwilligers:

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl