Toelatingsbeleid – Lidmaatschap

Bij de oprichting van de Orde in Nederland in 1911 waren er enkele obstakels die het verkrijgen van het lidmaatschap bemoeilijkten waardoor de geschiedenis van het toelatingsbeleid enigszins afwijkt van die van andere associaties. Internationaal was de vereiste destijds minstens zestien adellijke kwartieren en dames kwamen niet in aanmerking voor het lidmaatschap. Mede om praktische redenen werden de vereisten om in Nederland Ordelid te kunnen worden versoepeld. Tegenwoordig hoeft men niet per se van adel te zijn en zijn dames meer dan welkom. De laatste jaren zag de Orde in Nederland een verheugende toename van jongere leden.

Wie lid wil worden moet belijdend katholiek zijn en daarmee een christelijke levensopvatting hebben, minstens 21 jaar oud en de Nederlandse nationaliteit bezitten. In 2003 werd het adelscriterium losgelaten. Nederland is daarmee hekkensluiter binnen de Internationale Orde. Al veel eerder was vanuit het Grootmagistraat in Rome het consigne gekomen dat alle nationale Associaties ook voor niet-adellijke personen open moesten staan. In Nederland geldt wel nog altijd dat niet-edelen gevraagd moeten worden: zij kunnen zichzelf niet aanmelden.  Als criteria gelden o.a. of zij passen in het gezelschap en of zij zich hebben ingezet voor de werken van de Orde. 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl