Spiritualiteit

Geloofsverdieping is een wezenlijk onderdeel van de opdracht van de Orde. Voor leden en vrijwilligers zijn er diverse activiteiten.

Zo is de jaarlijkse Lourdesbedevaart bij uitstek een intense week van herbronning van het geloof, waarbij de viering van de sacramenten een centrale plek innemen.

Vanaf 1990 komen elk najaar Ordeleden en hun familie bijeen tijdens de jaarlijkse Bezinningsweekenden in Banneux, een Mariabedevaartsoord vlakbij Luik in België. Zij bespreken er een spiritueel thema, vaak begeleid door een of meerdere erekapelaans. De laatste jaren worden hiervoor ook vrijwilligers uitgenodigd.

Ook zijn er jaarlijks stilteretraites, steeds afwisselend in een ander klooster, voor leden in obediëntie en andere belangstellende Ordeleden en vrijwilligers.

Vanaf 2010 zijn er ook laagdrempelige bezinningsweekends  in Banneux voor studenten en young professionals.

Verder zijn er nog de discussie- en geloofsavonden waar eveneens een bepaald thema centraal staat. Zo wordt in 2013 gezamenlijk het boek Eindelijk Thuis van Henri Nouwen gelezen en besproken en in 2016 het boek Vreemdelingen en Priesters: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving van Stefan Paas. In 2017 is bijzondere aandacht voor 500 jaar Reformatie en leest men Luther voor Katholieken.

Tijdens de zogenaamde TEMA-dagen (waarbij TEMA staat voor TErtium Millennium Adest = ‘derde millennium komt eraan’; na 2000 verandert dit in Tertium Millennium Advenire = ‘derde millennium is gekomen) gaan de deelnemers in op heel uiteenlopende onderwerpen, maar altijd als aansporing tot een bewust(er) christen-zijn. Deze dagen zijn een gezamenlijke activiteit van de Orde in Nederland, de Johanniter Orde en de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht en de Dames Vereniging Orde van Malta. In 2016 bespraken de deelnemers uitvoerig het actuele thema van de vluchtelingenproblematiek.

Ook de grootmeesters Fra’ Andrew Bertie en Fra’ Mattew Festing drongen beiden aan op meer geestelijke verdieping van de Orde. Zo organiseert Rome de Internationale Spirituele Retraites voor jongere Ordeleden, waar soms ook een aantal Nederlandse leden aan deelneemt.

Verder spraken Grootmeesters de sterke wens uit voor meer leden in obediëntie en geprofeste ridders. De categorie obediënten is bedoeld voor ridders met roeping tot een diepere beleving van de Orderegel en vergen een lange voorbereiding, inclusief vorming en retraites. Vanaf 1995 geven ook enkele Nederlandse Ordeleden gehoor aan deze oproep en leggen hun beloften af. Momenteel heeft de Orde in Nederland zo’n zeven leden in obediëntie maar geen geprofeste leden.

In 2011 verschijnt vanuit Rome een Commentaar op de Orderegel, bedoeld als inspiratiebron voor het geestelijk leven van de leden. Ook in Nederland ontvangt elk Ordelid dit Commentaar. Tijdens de Werkridderdag van 2013 geeft erekapelaan Gerard de Korte een toelichting hierop: de regel is bedoeld als staf en niet als stok.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl