Samenwerking

De huidige Orde van Malta en de Johanniter Orde zijn historisch gezien twee takken van de oorspronkelijke Orde van Sint Jan. Even belangrijk zijn de gezamenlijke inspiratiebron en de huidige taakstelling. Op het gebied van samenwerking tussen beide kapittels, de Commanderijen en activiteiten gebeurt er in Nederland dan ook heel veel; wereldwijd loopt Nederland hierin zelfs voorop.

Vanuit die samenwerking ontstond ook de Jongerenvereniging van de Johanniter en de Maltezer Orde, MALJOH.  In de  Stichting Commanderijen van Sint Jan onderhoudt de Orde ten behoeve van gezamenlijke projecten contacten met de Johanniter Orde en de Dames Vereniging Orde van Malta Associatie Nederland (DVOM).

Ter bevordering van de (internationale) samenwerking zijn er sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw elke drie jaar gezamenlijke bijeenkomsten met de internationale Alliantie van Johanniter Orden.

Naast samenwerking  met de Johanniter Orde bestaan er ook projecten in samenwerking met de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije Utrecht en soms met de Nederlandse Adelsvereniging, de VJAN en de Jongeren Academie Generation NeXt.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl