Ridderdagen en Werkridderdagen

De jaarlijkse Ridderdagen zijn zowel plechtig als vrolijk: eerst wordt de eucharistie gevierd en vindt de plechtige installatie van nieuwe leden plaats. Aansluitend is het tijd voor een receptie gevolgd door een diner.

Aanvankelijk hield de Orde in Nederland haar Ridderdagen eind juni (rond het feest van de geboorte van St. Jan de Doper – 24 juni) om ze halverwege de jaren zeventig naar begin september te verhuizen. Dit vanwege de nabijheid van de kerkelijke viering van de decapitatio (onthoofding) van St. Jan de Doper op 29 augustus. Later wordt het de laatste zaterdag in september.

Sinds enige jaren zijn ook leden van de DVOM en vrijwilligers die niet lid zijn van de Orde welkom op de Ridderdag, evenals op de nieuwjaarsreceptie begin januari.

Werkridderdagen zijn eigenlijk gewone (statutaire) ledenvergaderingen waarin de leden bij elkaar komen om de jaarstukken vast te stellen, het beleid te bespreken en daarover te stemmen. Vaak wordt dit gecombineerd met bijvoorbeeld een lezing.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl