Privacy verklaring

Privacy verklaring bezoekers website en belangstellenden Orde van Malta, Associatie Nederland

 

Wij zijn wij?

De Orde van Malta, Associatie Nederland (hierna te noemen Orde van Malta) is gevestigd in Utrecht.

De Orde van Malta verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het toezenden van informatie over activiteiten waarvoor u zich voor heeft aangemeld, in antwoord op vragen of voor andere gerichte contacten.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, email en eventueel uw geslacht, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

Voor genoemde verwerkingen worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personen belast met het verzenden informatie.

Wij geen nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Orde van Malta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U kunt voor het verwijderen van uw persoonsgegevens een bericht sturen naar ordevanmalta@planet.nl

 

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Orde van Malta verwerkt, dan kunt tu een schriftelijk inzageverzoek doen. De Orde van Malta behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen naar ordevanmalta@planet.nl

Mocht u het niet eens met de wijze waarop de Orde van Malta omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy reglement nog vragen, neemt u dan contact op met ons via ordevanmalta@planet.nl

Orde van Malta, Associatie Nederland

Nieuwegracht 14

3512 LR  Utrecht

 

Persoonsgegevens gasten, vrijwilligers, leden, medewerkers, leveranciers, dienstverleners en fondsen.

Voor het verwerken van gegevens van bovenstaande groepen hebben wij een interne privacy verklaring.

 

Wijzigingen

De Orde van Malta behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen.

Indien de Orde van Malta een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

 

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl