Kapelaans van de associatie

Kapelaans van Orde zijn priesters die op voordracht van het kapittel zijn toegelaten tot de Orde. Zij verzorgen (samen met de overige leden) geestelijke activiteiten van de associatie, o.a. de geloofsavonden, bedevaarten en bezinningsweekends.

Huidig college van kapelaans

Mgr. Dr. Gerard J.N. de Korte
Hoofderekapelaan sinds 2004
Bisschop van Groningen 2008-2016
Bisschop van ’s-Hertogenbosch sinds 2016.
Mgr. Drs. Philippe Bär o.s.b.
Erekapelaan sinds 1984
Em. Bisschop van Rotterdam
Benedictijner monnik in het klooster te Chevetogne
Drs. Walter P.L. Broeders
Magistraal kapelaan sinds 2009
Erekapelaan sinds 2016
Sinds 2015 Rector en bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam
Mgr. Alphonsus J.J. Woolderink
Erekapelaan sinds 1997
Vicaris-generaal van het Militair Ordinariaat en pastoor in Almelo
Dr. Jos W.G. Geelen C.R.L.
Magistraal kapelaan sinds 2014
RK Studentenpastor aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Drs. Patrick Kuipers
magistraal kapelaan sinds 2022
Rector van het Ariënsconvict van het Aartsbisdom Utrecht
Overleden Erekapelaans

Pastoor Johannes C.M. van Winkel
Erekapelaan sinds 1973
Emeritus Pastoor van het bisdom Rotterdam
Mgr. Drs. Joseph W.L. Damen
Procurator van het Nederlands Episcopaat bij de Heilige Stoel,
tevens Rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome (+1989)
Erekapelaan in 1952
Mgr. Dr. Antonius C. Ramselaar
President van het Klein Seminarie te Apeldoorn (+1981)
Erekapelaan in 1948
Mgr. Dr. Bernard J. Eras
Procurator van het Nederlands Episcopaat bij de Heilige Stoel,
tevens Rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome (+1952)
Erekapelaan in 1920
Mgr. Fredericus J.H. Evers
Hoofdaalmoezenier van het Leger te Velde en Vloot (+1940)
Erekapelaan in 1919
Eerwaarde heer Dr. Gisbert Brom
Directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome
Erekapelaan in 1911
Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl