Categorieën en Onderscheidingen binnen de Orde

Leken:

ED : van Eer en Devotie in Nederland: adellijke personen
GED : Grootkruis van ED uiting van bijzondere waardering
GD : Gratie en Devotie in Nederland: adellijke personen
MG : Magistrale Gratie van niet-adellijke afkomst
GMG : Grootkruis van MG uiting van bijzondere waardering
OB : in Obediëntie met bijzondere spirituele beloften
(In Nederland zijn er nog geen obediënten van MG)
GO : Grootkruis van OB uiting van bijzondere waardering

Geestelijken:

MK : Magistraal Kapelaan
GMK : Grootkruis MK
EK : Erekapelaan
EKG : Erekapelaan Grootkruis
HEK : Hoofderekapelaan

ONDERSCHEIDINGEN ORDE VAN VERDIENSTE BINNEN DE ORDE

Voor leken:

PMM : Pro Merito  Melitensi (letterlijk: voor de verdienste van Malta)
voornamelijk toegekend aan niet-leden van de Orde
RPMM : Ridder PMM
OPMM : Officier PMM
CPMM : Commandeur PMM
GPMM : Grootkruis PMM

 

Voor geestelijken:

PPM : Pro Piis Meritis(letterlijk: voor vrome verdiensten)
GPPM : Grootkruis PPM
Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl