Algemene Informatie

Sinds januari 1911 kent Nederland een afdeling van de Orde van Malta: de Associatie Nederland. Zij heeft dezelfde doelstellingen en werkt vanuit hetzelfde principe als de Orde van Malta wereldwijd en maakt dat concreet in haar vele ‘werken’ ofwel activiteiten  voor de hulpbehoevende medemens. Om deze te kunnen realiseren doet zij een continu beroep op de trouwe vrijwilligers  en is zij voor de financiering afhankelijk van giften en fondsen.  De Associatie is een ANBI: anbi-2022 2023 en standaardform-ANBI Orde van Malta 2022 voor meer informatie.

De Orde in Nederland heeft sinds haar oprichting een veelbewogen geschiedenis  achter de rug. In 2011 werd daar met een Eeuwfeest op teruggekeken, aangevuld met een blik in de toekomst. Sinds 1974 bestaat er een hechte nationale en internationale samenwerking tussen de Associatie Nederland en met name de Johanniter Orde in Nederland.

Tegenwoordig telt de Orde in Nederland ruim 125 leden, zowel mannen als vrouwen. Zij is altijd een vraaggezelschap geweest. Met uitzondering van personen die aan de toelatingscriteria voldoen en tot de Nederlandse adel behoren is het voor belangstellenden niet mogelijk zich aan te melden. Uiteindelijk beslist het kapittel na een proeftijd van een jaar (expectantschap) en (voorhang)procedure over de toelating van de belangstellenden. De Orde in Nederland verwelkomt met name jonge leden van harte en zet zich dan ook in mogelijke belangstellenden als lid te werven. 

Nieuwe leden worden tijdens de plechtige eucharistieviering op de jaarlijkse Ridderdag eind september geïnstalleerd.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl