Internationale Contacten

De Orde in Nederland is onderdeel van de wereldwijde Order of Malta. Veel van wat er wereldwijd gebeurt of moet veranderen wordt bepaald door het Grootmagistraat c.q. Souvereine Raad in Rome. Het toelaten van niet-adellijke personen als lid van de Orde is daarvan een voorbeeld. Vanaf de jaren negentig neemt internationaal overleg allengs toe; waar mogelijk reizen afvaardigingen van de Orde in Nederland af naar Rome of andere locaties om bij te dragen aan internationale samenwerking.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl