Geestelijke Verdieping en Spiritualiteit

Na het inwerkingtreden van de nieuwe Constitutie van de Orde van Malta in 1961 wil het kapittel meer aandacht voor het geestelijk karakter van de Orde en de belofte die men bij toetreding heeft afgelegd. Internationaal kwam deze kwestie al ter sprake tijdens een vergadering van de Presidenten in 1954. Er komt meer aandacht voor de geestelijke vorming van de ridders en deelname aan de activiteiten, ook voor expectanten. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hier programma´s voor ontwikkeld zijn.

In Nederland neemt de Orde het initiatief diverse spirituele bijeenkomsten te organiseren en deel te nemen aan de bedevaart naar Lourdes. Naast de Gespreksweekends in Heeswijk zijn er de Geertekerkdagen in Utrecht. De eerste daarvan is in 1977 en is geïnitieerd door de jongere leden van de Orde van Malta in Nederland en de Johanniter Orde.  Er komen onverwacht veel belangstellenden op af, waaronder uiteraard Johanniters. Bij de opening zijn zelfs prins Bernhard en prinses Beatrix aanwezig.

Voor een overzicht van de huidige activiteiten: https://ordevanmalta.nl/over-ons/orde-van-malta-nederland/over-de-orde-in-nederland/spiritualiteit/ ‎

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl