Commanderijen en Maljoh

De huidige commanderijen in Nederland zijn, anders dan die in de middeleeuwen, geen bestuurlijke organen. Ze zijn in 1979 opgericht om de historische verbondenheid tussen de Orde van Malta, de Johanniter Orde, de Damesafdelingen en de Jongerenvereniging van beide Orden vorm en inhoud te geven. Vanuit hun christelijke achtergrond organiseren de respectieve regio´s diverse activiteiten op het gebied van hulpverlening aan de medemens. Meestal gaat het om uitstapjes en excursies.

Nederland telt vijf Commanderijen: Noordwest Nederland, Zuidwest Nederland, Zuid Nederland, Noordoost Nederland en Midden Nederland. Elk daarvan heeft een eigen bestuur en stelt jaarlijks een jaarverslag samen. Leden van de Orde van Malta in Nederland, DVOM en de Johanniter Orde en de Jongerenvereniging van beide Orden en de VJAN krijgen een uitnodiging van het commanderijbestuur van de eigen regio om aan de activiteiten deel te nemen. 

De oprichting van deze commanderijen is een vervolg van de oprichting van de MALJOH (Jongerenvereniging van de Johanniter en de Maltezer Orde) in 1974 met als oogmerk de idealen van de Orden ook voor de toekomst veilig te stellen. In deze vereniging werken jonge leden van beide Orden samen met als doelstelling: ´zich vanuit een christelijke achtergrond in te zetten voor de medemens in nood in de ruimste zin des woords´. Hoewel de animo om lid te worden in de loop der jaren fluctueert evenals de financiële situatie, is de MALJOH tot op de dag vandaag in staat regelmatig activiteiten te ontplooien. Dat dit nu nog mogelijk is komt voornamelijk door een vriendschappelijke ´overname´ door de VJAN (Vereniging voor Jongeren van Adel in Nederland) in 2008 met als resultaat het huidige MALJOH Fonds. Ten behoeve van organisatorische verbeteringen en efficiency in de uitvoering van activiteiten vond er in 2015 een statutenwijziging plaats. Ook is de nadruk meer op charitatief werk en dus samenwerking met de ridderlijke ordes komen te liggen. Dit kan ook dienen als opstapje voor deelname aan hun projecten of een toekomstig lidmaatschap.

Van veel recenter datum is het initiatief van jonge leden van beide orden om onder de naam Jan’s Dag tweemaal per jaar een uitstapje te organiseren voor kinderen die een en ander te kort komen.  

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl