Regering/Bestuur

Het Grootmagistraat van de Orde van Malta bevindt zich in Italië, in het exterritoriale paleis aan de Via Condotti 68 te Rome. Daar zetelt de VORST-GROOTMEESTER als hoofd van de Orde. Hij is als soeverein en religieus leider voor het leven gekozen vanuit de geprofeste ridders van de Orde. Volgens de Constitutie moet hij zich volledig inzetten voor de Orde en haar werken. Daarnaast vervult hij voor de Ordeleden een voorbeeldfunctie wat betreft het leiden van een christelijk leven. Landen waar de Orde diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt erkennen hem als staatshoofd. Zijn titel is Most Eminent Highness en binnen de rooms-katholieke kerk heeft hij de rang van kardinaal.

Sinds 2008 tot begin 2017 was de Brit Fra’ Matthew Festing (1950) Vorst-Grootmeester. Hij werd als 79e op rij in deze functie gekozen. Na een conflict eind 2016 trad Festing af om te worden vervangen door Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1944). Deze werd op 29 april  2017 tot Luitenant-Grootmeester verkozen door de Council Complete of State voor de periode van een jaar.  Op 2 mei 2018 werd dezelfde Fra’ Giacomo door de Council of Complete State gekozen tot de 80e Grootmeester. Hij overleed op 29 april 2020.

Van 29 april tot en met 8 november 2020 werd de Orde geleid door de Luitenant-ad-interim in de persoon van H.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas.

Op 8 november werd Fra’ Marco Luzzago gekozen tot Luitenant van de Grootmeester. Hij overleed op 7 juni 2022.Fra’ Marco is begraven op 14 juni 2022 na een requiemmis in de Basiliek van Bonifatius en Alexis. Dezelfde dag is Fra’ John Dunlap ingezworen als Luitenant van de Grootmeester.

Op 3 mei 2023 is Fra’ Dunlap door de Council of Complete State verkozen tot de 81e Vorst-Grootmeester van de Orde.

Fra’ John T. Dunlap werd geboren in Ottawa, Canada, in 1957. Na zijn studie aan de Universiteit van Nice studeerde hij af aan de Universiteit van Ottawa, waarna hij zijn graad in de Rechtswetenschappen behaalde aan de Universiteit van Western Ontario. Hij ontving een eredoctoraat in Openbare Dienst van de John Cabot Universiteit in Rome.

Fra’ John Dunlap is advocaat bij de balie van de staat New York en bij de balie van de provincie Ontario. In 1986 trad hij toe tot het advocatenkantoor Dunnington, Bartholow & Miller in New York, waar hij in 1993 partner werd. Hij specialiseerde zich in ondernemingsrecht en immigratierecht. Als internationaal gerespecteerd advocaat is hij sinds 1997 juridisch adviseur van de Heilige Stoel bij de VN.

Toegelaten tot de Orde van Malta in 1996, legde hij in 2004 tijdelijke geloften af als rechtsridder. In 2006 werd hij gekozen tot eerste Rector (religieuze overste) van de Sub-Priorij van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in New York. Op 7 juni 2008 legde hij als eerste Amerikaanse lid zijn plechtige geloften af.

In 2009 werd Dunlap voor vijf jaar gekozen als lid van de Soevereine Raad. In 2014 en 2019 werd hij door het kapittel-generaal – het verkiezingsorgaan van de Orde – herkozen voor nog eens een termijn van vijf jaar.

Meer dan tien jaar lang heeft hij de Orde van Malta gediend als voorzitter van het Comité voor de bescherming van namen en emblemen en vertegenwoordiger bij de Alliantie van de Ordes van Sint Jan.

Fra’ John Dunlap’s kennismaking met de Orde van Malta en zijn onderscheiding van een religieuze roeping begon tijdens zijn vrijwilligerswerk met AIDS-patiënten in het Cardinal Cooke Medical Center in Harlem in het midden van de jaren tachtig. In datzelfde ziekenhuis heeft hij de afgelopen 30 jaar elke week vrijwilligerswerk verricht.

Souvereine Raad

De Vorst-Grootmeester (of Luitenant) laat zich bijstaan door De SOUVEREINE RAAD van de Orde van Malta, vergelijkbaar met een regering. Tezamen hebben zij wetgevende macht voor zover deze niet door de Constitutie is geregeld. Zowel de Constitutie (Grondwet) als Code van de Orde zijn voor het laatst hervormd in 2022, een pdf van deze Constitutie en Code vindt u onder aan deze pagina.

Ook op het terrein van financiën en internationale betrekkingen neemt de Souvereine Raad maatregelen.

De belangrijkste functies binnen de Soevereine Raad zijn behalve de voorzitter:

  • Grand Commander/Grootcommandeur met in zijn portefeuille spiritualiteit
  • Grand Chancellor/Grootkanselier met in zijn portefeuille buitenlandse zaken
  • Grand Hospitaller met in zijn portefeuille de goede werken
  • Receiver of the Common Treasurer met in zijn portefeuille de financiën.

De Souvereine Raad wordt ten minste zesmaal per jaar bijeengeroepen door de Vorst-Grootmeester, en zo nodig vaker als omstandigheden dat vereisen.  

Behalve de Vorst-Grootmeester hebben allen een termijn van vijf jaar en zijn gekozen door het Generaal  Kapittel. Dit  is de hoogste vergadering van de Orde en het bestuurslichaam waar alle voorzitters van de nationale Associaties in zijn vertegenwoordigd. Het Generaal Kapittel komt elke drie jaar bijeen.

Kijk hier voor uitgebreide en gedetailleerde informatie over de instellingen en het bestuur van de orde en haar diplomatieke status en relaties.

Constitutie en Code English

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl