Regering/Bestuur

Conclaaf 2018  © Remo Casilli

Het Grootmagistraat van de Orde van Malta bevindt zich in Italië, in het exterritoriale paleis aan de Via Condotti 68 te Rome. Daar zetelt de VORST-GROOTMEESTER als hoofd van de Orde. Hij is als soeverein en religieus leider voor het leven gekozen vanuit de geprofeste ridders van de Orde. Volgens de Constitutie moet hij zich volledig inzetten voor de Orde en haar werken. Daarnaast vervult hij voor de Ordeleden een voorbeeldfunctie wat betreft het leiden van een christelijk leven. Landen waar de Orde diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt erkennen hem als staatshoofd. Zijn titel is Most Eminent Highness en binnen de rooms-katholieke kerk heeft hij de rang van kardinaal.

Sinds 2008 tot begin 2017 was de Brit Fra’ Matthew Festing (1950) Vorst-Grootmeester. Hij werd als 79e op rij in deze functie gekozen. Na een conflict eind 2016 trad Festing af om te worden vervangen door Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1944). Deze werd op 29 april  2017 tot Luitenant-Grootmeester verkozen door de Council Complete of State voor de periode van een jaar. 

Op 2 mei 2018 werd dezelfde Fra’ Giacomo door de Council of Complete State gekozen tot de 80e Grootmeester.

Hij overleed op 29 april 2020.

Klik voor meer informatie informatie over de Vorst-Grootmeester

Vanaf 29 april wordt de Orde geleid door de Luitenant-ad-interim in de persoon van H.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas. Deze zal in functie blijven tot de nieuwe Vorst-Grootmeester is gekozen.

Klink voor meer informatie over de Luitenant-ad-interim .

De Vorst-Grootmeester  laat zich bijstaan door De SOUVEREINE RAAD van de Orde van Malta, vergelijkbaar met een regering. Tezamen hebben zij wetgevende macht voor zover deze niet door de Constitutie is geregeld. Zowel Constitutie (Grondwet) als Code van de Orde is voor het laatst hervormd in 1998, een pdf van deze Constitutie en Code vindt u onder aan deze pagina.

Ook op het terrein van financiën en internationale betrekkingen neemt de Souvereine Raad maatregelen.

De belangrijkste functies binnen de Soevereine Raad zijn behalve de voorzitter:

  • Grand Commander/Grootcommandeur met in zijn portefeuille spiritualiteit;
  • Grand Chancellor/Grootkanselier met in zijn portefeuille buitenlandse zaken;
  • Grand Hospitaller met in zijn portefeuille de goede werken
  • Receiver of the Common Treasurer met in zijn portefeuille de financiën.

De Souvereine Raad wordt ten minste zesmaal per jaar bijeengeroepen door de Vorst-Grootmeester, en zo nodig vaker als omstandigheden dat vereisen.  

Behalve de Vorst-Grootmeester hebben allen een termijn van vijf jaar en zijn gekozen door het Generaal  Kapittel. Dit  is de hoogste vergadering van de Orde en het bestuurslichaam waar alle voorzitters van de nationale Associaties in zijn vertegenwoordigd. Het Generaal Kapittel komt elke drie jaar bijeen.

Kijk hier voor uitgebreide en gedetailleerde informatie over de instellingen en het bestuur van de orde en haar diplomatieke status en relaties.

Constitutie en Code

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl