Organisatie

Organisatorisch zijn de leden van de Orde van Malta onderverdeeld in zes Grootprioraten, drie Subprioraten en, zowel hierbinnen als daarnaast, 47 nationale Associaties wereldwijd. De Groot- en Subprioraten zijn de opvolgers van de traditionele ‘Tongen’ waarin de Orde bestuurlijk was verdeeld. Het begrip Grootprioraten is gerelateerd aan het begrip prioraat, het ambtsgebied van een kloosteroverste ofwel prior of priores. Oorspronkelijk waren dat de Provence, Auvergne, Frankrijk, Italië, Aragon (Navarra), Engeland (inclusief Schotland and Ierland) en Duitsland. In 1492 splitsten Castilië en Portugal zich af van de Tong van Aragon, waarmee er een achtste Tong was bijgekomen.

De huidige Grootprioraten zijn:

  • Rome
  • Lombardije en Venetië
  • Napels en Sicilië
  • Bohemen (Tsjechië)
  • Oostenrijk
  • Engeland

Bohemen en Oostenrijk  zijn de enige Grootprioraten die ononderbroken hebben bestaan, ook na de Reformatie in de zestiende eeuw en de Franse Revolutie eind achttiende eeuw.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl