Algemene Informatie

SOUVEREINE MILITAIRE HOSPITAALORDE VAN SINT JAN VAN JERUZALEM, VAN RHODOS EN VAN MALTA. Zo luidt de officiële naam. Maar beter bekend staat deze orde als kortweg: ORDE VAN MALTA.

Vanaf het verkrijgen van de pauselijke bul Piae Postulatio Voluntatis in 1113 is de Orde van Malta een katholieke religieuze Orde die onder bescherming staat van de Heilige Stoel. Daarmee is zij onafhankelijk en vrij om haar eigen voorzitter ofwel Grootmeester te kiezen. Deze staat aan het hoofd van zes Grootprioraten, drie Subprioraten en 47 Nationale Associaties.

De Orde is neutraal, onpartijdig en in politieke zin nergens aan verbonden. Zij streeft geen economisch gewin of politiek doel na en is niet afhankelijk van enig land of regering.

Als wereldlijke macht is de Orde tot op de dag van vandaag soeverein, en daarmee subject van het volkenrecht. Die soevereiniteit heeft de Orde weten te behouden, ook na het verlies van haar land, het eiland Malta, in 1800. Zij is nog zichtbaar in een aantal soevereine tekenen.

De Orde:

 • heeft geen eigen grondgebied, maar wel een exterritoriaal paleis te Rome;
 • wordt bestuurd door een regering;
 • vaardigt wetten uit;
 • spreekt recht (zie: government bodies);
 • heeft bilaterale diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau met 104 landen en de Europese Commissie en officiële relaties met België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. Zij heeft tevens een officiële vertegenwoordiging en permanente status van waarnemer in de VN en talrijke internationale organisaties. Op ambassadeursniveau heeft zij tevens relaties met de Palestijnse regering;
 • geeft eigen (diplomatieke) paspoorten uit;
 • zendt haar gezanten/ambassadeurs uit;
 • ondertekent staatsverdragen (zie: bilateral relations en: multilateral relations);
 • slaat een eigen munt;
 • drukt haar eigen postzegels;
 • geeft eigen kentekenplaten uit voor motorvoertuigen;
 • heeft haar eigen onderscheidingen;
 • heeft haar eigen volkslied en hymne;
 • en haar eigen embleem en vlaggen.

Alle te vinden op https://www.orderofmalta.int/government/

In het verleden beschikte de Orde over een eigen leger en vloot, inmiddels vervangen door het Emergency Corps dat eveneens op enigszins militaire wijze is georganiseerd maar dan ten behoeve van hulp bij rampen zoals aardbevingen.

Door haar soevereine status kan de Orde van Malta internationaal heel wat bereiken. Met name het grote netwerk op diplomatiek gebied biedt een uiterst praktisch en werkzaam instrument voor al haar humanitaire activiteiten wereldwijd. Haar ambassades over de hele wereld zijn gericht op medische en humanitaire activiteiten van de nationale Associaties ter plekke of bij de hulp van Malteser International.

Door haar neutrale, onpartijdige en niet-politieke opstelling in het internationale politieke veld is de Orde van Malta zeer goed in staat om waar nodig als mediator op te treden.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl