Ontstaan Orde van Malta en de kruistochten

De vroegste geschiedenis en ontwikkeling van de Orde van Malta zijn grotendeels beïnvloed door de kruistochten, maar deze waren niet de oorzaak van de oprichting van de Orde. Wel zijn ze er oorzaak van dat de Orde ook een militair aspect kent. Ook zonder kruistochten zou de Orde van Malta hebben bestaan, maar wel met een andere ontwikkeling.

De eerste kruistocht start in 1095 en staat onder leiding van Godfried van Bouillon. Hij gaf hiermee gevolg aan een oproep van de toenmalige paus om de aanhoudende bedreigingen van de heilige plaatsen in het Heilige Land een halt toe te roepen. Godfried van Bouillon en zijn leger veroverden in 1099 Jeruzalem op de Seldsjoeken. In Jeruzalem maakte hij kennis met het hospitaal van Broeder Gérard en deed dit uit bewondering grote schenkingen.  Latere kruisvaarders zouden dit navolgen, zowel in het Heilig Land, als in hun land van herkomst. Daarmee kunnen de idealen van de Orde zich over grote delen van Europa verspreiden.  

Na deze eerste kruistocht zullen er nog acht volgen met als laatste die van 1271.

In Palestina richten achtergebleven kruisvaarders diverse koninkrijkjes op. Uiteindelijk lukt het ze niet om de heilige plaatsen in bescherming te houden tegen de Islamitische veroveraars.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl