Identiteit van de Orde

Overal waar de Orde zich vestigt reist de zorg voor zieken en armen mee. In alle hospitalen, weeshuizen en andere voorzieningen wordt de zich steeds ontwikkelende medische kennis toegepast, evenals moderne principes van verpleegkunde. Hieraan draagt de Orde zelf bij, onder andere door het stichten van medische faculteiten bij de eerste universiteiten in Europa en door bij te dragen aan het toegankelijk maken van de relatief geavanceerde medische kennis vanuit de Arabisch-Perzische en Grieks-Byzantijnse beschaving. De Orde stelt altijd het individuele welzijn van de mens centraal en combineert lichamelijke en geestelijke zorg. Daarmee zet zij gedurende vele eeuwen een standaard voor christelijke charitatieve instellingen en hospitalen verspreid over Europa. Tot op de huidige dag past de Orde nieuwe benaderingen in geneeskunde en verpleging toe en ondersteunt alternatieve methoden van genezing.  

Maar bovenal is de zieke nog altijd vanuit het principe Tuitio Fidei en Obsequium Pauperum  een andere Christus die men uit liefde wil dienen. En ook dit tot op de dag van vandaag,  zoals in het Holy Family Hospital in Bethlehem.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl