Groei internationaal karakter

Na de jaren vijftig van de twintigste eeuw veranderen het karakter en de sfeer van het Grootmagistraat van de Orde. Mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de jaren zestig is de Vorst-Grootmeester voorstander van internationalisering van het centrale bestuur. Bijvoorbeeld door de voorzitters van de nationale associaties een grotere rol te geven bij verkiezingen. Naast het Italiaans worden tevens Frans, Engels, Duits en Spaans als voertaal ingevoerd. Mede daardoor verbeteren de contacten tussen Rome en de nationale associaties aanzienlijk. Ook het instellen van een Communication Office dat gebruikmaakt  van moderne communicatiemiddelen draagt daaraan bij.

Vanaf de jaren negentig neemt internationaal overleg gestaag toe, ook tussen andere portefeuillehouders dan voorzitters. Speciaal voor alle werkmeesters vindt vanaf 1993 jaarlijks een ‘Conference of the European Hospitallers’ plaats. In 1995 staat modernisering van de Grondwet en de Code van de Orde op de agenda, twee jaar later zijn ze vastgesteld door het Buitengewoon Generaal Kapittel. Om de internationale charitatieve activiteiten van de Orde beter te kunnen coördineren wordt in 1996 een centraal orgaan opgezet: de Action International Order of Malta (AIOM). Tegenwoordig vallen alle charitatieve werken – inclusief Malteser International onder de verantwoordelijkheid van het International Hospitaller Committee.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl