Broeder Gérard als grondlegger

Broeder (Frà) Gérard is afkomstig uit Amalfi nabij Napels. In 1099 verzorgt hij in Jeruzalem waarschijnlijk al tientallen jaren met een groep gelijkgezinden arme en zieke pelgrims, armen en daklozen. Reden waarom de abt van het benedictijner klooster St. Maria Latina Frà Gérard rond 1060 als rector van het hospitaal aanstelt. De jonge Gérard inspireert met zijn charisma een groep hospitaalbroeders en -zusters om zich, in nauwe verbondenheid met Christus, gezamenlijk in te zetten voor armen en zieke pelgrims. Deze ontvangen zij zonder onderscheid van afkomst of religie als ging het om de Heer zelve. Dit geheel in lijn met het Benedictijner principe van gastvrijheid waarin het een eer is om de ‘armen van Christus’ te verzorgen. De broederschap spreekt over zieken dan ook wel als de heilige armen’. Deze termen weerspiegelen de idee dat een obsequium pauperum, de gehoorzaamheid aan de armen, een gehoorzaamheid aan Christus zélf is. Hiermee wordt het hospitaal tot zinnebeeld van een christelijke levenswijze en zelfs geestelijk centrum. Hier verwachten de armen en zieken niet alleen zorg en behandeling, maar ook heling (heiliging) van het lichaam en de ziel. Een traditie waarin de Orde ook vandaag nog staat. Door de voortdurende strijd zijn ook de broeders gedwongen zichzelf gewapenderhand te verzetten.

Al snel wordt Gérard aangeduid als ‘hospitaliarus’ en zoeken veel pelgrims aansluiting als helpers of broeders. Zijn goede faam verspreidt zich in heel West Europa. Kroon op zijn werken is de Bul ‘Piae postulatio voluntatis’. Daarmee geeft paus Paschalis II in 1113 het hospitaal de officiële status van een autonome religieuze Orde met wereldlijk karakter, onder bescherming van de Heilige Stoel. Tevens krijgt de Orde het recht zelfstandig een eigen Grootmeester te kiezen en de inkomsten van haar goederen voor eigen doeleinden te benutten.

Al onder Broeder Gérard vestigt de Orde hospitalen in andere steden dan Jeruzalem. Alle met dezelfde strakke regels en de zorgende instelling, waarmee de kwaliteit is gegarandeerd. Als Jeruzalem in 1187 in handen van de Moslims valt wordt de zetel van de Orde verplaatst maar met toestemming van Sultan Saladin blijft het hospitaal in Jeruzalem nog ruim een jaar in functie. Daarna wordt de hoofdactiviteit naar Akko verplaatst. Maar ook deze havenstad valt en de Orde moet in 1191 het Heilige Land verlaten.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl