Niet-erkende Orden

Naam en emblemen van de Orde van Malta zijn wettelijk geregistreerd binnen de Europese Unie en het Benelux Merkenbureau. Met name vanwege de volkenrechtelijke soevereiniteit en de internationale reputatie als bona fide charitatieve instelling, hecht de Orde grote waarde aan de bescherming hiervan.

Helaas zijn er verenigingen en personen die er wederrechtelijk gebruik van maken. Deze zogenaamde niet erkende of ‘self styled’ peudo-ordes voeren met opzet dezelfde of vergelijkbare namen en symbolen (zoals het Maltezer kruis) als de Orde van Malta hanteert. Daarmee beschadigen zij de goede naam en waarden die Orde vanuit een wettelijk erkende, eeuwenlange traditie uitdraagt. Sommige niet-erkende ordes zijn zelfs betrokken bij criminele activiteiten, zoals fraude en valsheid in geschrifte.

Twijfelt u over een bepaald initiatief in naam van de Orde van Malta, waarschuw dan altijd de Associatie Nederland. Kijk ook hier voor meer informatie.

De Orde van Malta erkent vier niet-katholieke ridderlijke orden van Sint-Jan: de Johanitter Orden in Nederland, Duitsland (waaronder de meeste Europese landen vallen) en Zweden, evenals de Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, actief in de Engelstalige landen. De katholieke en protestantse orden werken samen in de Alliantie van de Orden van Sint Jan.

Lees voor sappige, historische details ook het artikel hieronder ‘Pseudo en soms zelfs crimineel’ waarvoor geen ruimte was in het Eeuwfeestboek.

Pseudo-orden van malta

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl