Een rondleiding

Boven de hoofdingang is in het bovenraam het wapen van de Orde van Malta aangebracht.

Bij binnenkomst vallen de ruim 60 familiewapenborden in de marmeren vestibule op. Geschilderd vanaf 1995 door P. Bultsma uit Oosterwierum tonen zij de wapens van de families waaruit leden van de Orde afkomstig zijn. In alfabetisch lexicografische volgorde, zoals ook in het Nederlands Adelsboek wordt gehanteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Links boven in de nis de panelen van de Koninklijke familie:
H.M. Koningin Wilhelmina,
GED (1911); Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, B (Baljuw), GED (1911); Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, B, GED (1949) en H.K.H. Beatrix, Prinses der Nederlanden, GED (1960)

Aan de rechterzijde de panelen van enkele kerkelijke Ordeleden:
Kardinaal J. de Jong, B, GED (1946); Kardinaal B. Alfrink, B, GED (1960);  mgr. H. van de Wetering,  aartsbisschop van Utrecht, GMG (1911) en van mgr. A.F. Diepen, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, GMG (1922) alsook  mgr. R. Ph. Bär O.S.B., emeritus-bisschop van Rotterdam, EK (1984), GPPM (2003) en mgr dr G.J.N. de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, HEK (2004).  In het trappenhuis naar de bel-etage hangt een tableau met daarop de namen van de kapelaans bij de Orde in Nederland.

Op de bel-etage bevindt zich aan de grachtzijde de kapittelkamer met daarin de portretten van de leden van het eerste kapittel. Deze zijn geschilderd door W. van den Berg (de latere directeur van de Rijksacademie te Amsterdam). Tussen Kapittelkamer en Ridderzaal hangt op de overloop de oprichtingsbul van de Orde in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de tuinzijde, uitkijkend op de kapel, bevindt zich de Ridderzaal, bestemd voor algemene bijeenkomsten van enige omvang. Boven de schouw een portret  van Frà Galeas von Thun und Hohenstein, de Grootmeester die in 1911 aan de wieg stond van de Orde in Nederland.

 

Aan de tegenoverliggende wand een door voorzitter Zeno baron van Dorth tot Medler geschonken paneel waarop Johannes de Doper is afgebeeld.

De stoelen in beide ruimtes zijn bekleed met een gobelin, met op de voorzijde van de rugleuning van de kapittelzetels in kleur geborduurd het Ordewapen en op de overige zetels de respectieve familiewapens. Zetels en tafels, maar ook de pilasters met familiewapens zijn afkomstig van het atelier De Ark te Roermond.

 

 

 

Zowel in de kapittelkamer als in de ridderzaal zijn de gebrandschilderde ramen  van de van oorsprong Zwitserse glazenier Karl Alfred von Steiger te bewonderen. Deze was door zijn huwelijk in 1904 tot Nederlander genaturaliseerd en als jonkheer ingelijfd in de Nederlandse Adel.

 

 

 

 

Op de pilasters in de ridderzaal zijn gebeeldhouwde schildjes aangebracht met daarop in kleur de wapens van de eerste tot de Orde toegetreden Nederlandse edellieden met daaronder hun naam. Aan de wand een aantal van museum Het Catharijneconvent (Utrecht) in bruikleen gekregen schilderijen.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl