Dames Vereniging Orde van Malta (DVOM)

 

De Damesvereniging Orde van Malta in Nederland (DVOM) is de voortzetting van het Maltezer Damescomité dat in 1955 werd opgericht door echtgenotes van Maltezer ridders. Dit omdat de Orde van Malta toentertijd geen vrouwelijke leden kende; in 1974 waren vrouwen voor het eerst welkom als lid van de Orde. Het comité had als doel het ontplooien van activiteiten in de doelstellingensfeer van de Orde.

In 1979 werd het comité een zelfstandige rechtspersoon: de Vereniging Damesafdeling van de Maltezer Orde in Nederland (VDMO). In 2009 kreeg de vereniging haar huidige naam: Dames Vereniging Orde van Malta (DVOM). De leden zijn voor het grootste deel geen lid van de Orde van Malta, maar delen wel de doelstelling van de Orde: zich inzetten voor zieken en gehandicapten, waarbij de vereniging actief samenwerkt met de Orde en met verwante organisaties. Vanuit deze doelstelling organiseert de DVOM diverse doorlopende activiteiten evenals enkele jaarlijks terugkerende activiteiten.

Oorspronkelijk stond de DVOM juridisch los van de Orde van Malta in Nederland, maar in 2009 werd de vereniging formeel ingepast in de structuur van de Orde. Dit betekent dat zij voldoet aan de vereisten die de Internationale Code van de Orde van Malta stelt aan suborganisaties binnen de Orde.

 

 

Leden van de DVOM kunnen zijn:

  1. Meerderjarige vrouwelijke leden van de Nederlandse (of daarmee gelijk te stellen buitenlandse) Adel, die het katholieke geloof metterdaad belijden en bereid zijn aan de doelstellingen der vereniging mee te werken;
  2. de echtgenoten en weduwen van leden van die Adel, die zelf niet tot die Adel behorende, voldoen aan de overige gestelde vereisten voor het lidmaatschap;
  3. de echtgenote van een katholiek lid van de Nederlandse (of daarmee gelijk te stellen buitenlandse) Adel, die zelf niet katholiek is maar wel van Christelijke levensopvatting, kan, indien zij bereid is aan de doelstellingen der vereniging mede te werken, tot het lidmaatschap der vereniging worden toegelaten;
  4. de Dames van Magistrale Gratie in de Orde van Malta en de echtgenotes van Ridders van Magistrale Gratie in de Orde van Malta;
  5. dochters van katholieke adellijke vrouwen.

 

Activiteiten

– Doorlopende activiteiten:

Deelname aan sociale en charitatieve activiteiten van de Commanderijen van Sint Jan.
Tweemaal per jaar een algemene ledendag met een lezing of ander interessant programma

– Jaarlijks terugkerende activiteiten:

Maltezerkampen
In 1957 begon het Damescomité met het organiseren van kinderkampen. Aanvankelijk alleen voor meisjes, maar tegenwoordig zijn de kampen al enige jaren gemengd.

Doelstelling:
Kinderen van DVOM-leden en van leden van de drie geestelijke ridderorden (en introducés) met elkaar in contact brengen en hen bekend maken met de doelstellingen en waarden van deze orden. De DVOM hoopt op deze manier jongeren te enthousiasmeren om later hetzij lid van een van deze organisaties te worden hetzij als vrijwilliger deel te nemen aan de werken ervan.

Bestemd voor:
Alle (klein-)kinderen (12-15 jaar) van leden van de DVOM, de Orde van Malta in Nederland, de Johanniter Orde in Nederland en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en introducés. Er is een jongerenkamp voor 12-13-jarigen en een ouderenkamp voor kinderen van 14-15 jaar. Bij beide kampen zijn introducés van 12-15 jaar eveneens welkom.

Vacantieplan Feriae Musae
In 1981 richtte de VDMO de werkgroep Vacantieplan Feriae Musae op en start ook dit jaarlijks terugkerend evenement. Vanaf 1984 samen met de Johanniter Dames en vanaf 2009 onder de nieuwe verenigingsnaam DVOM.

Doelstelling:
25 ouderen uit eigen kring een korte vakantie in de maand september aanbieden met culturele evenementen tijdens een verblijf in een hotel. Meestal bestaat het programma uit lezingen en excursies.

Bestemd voor:
Oudere leden van de DVOM en leden van de drie Orden en hun introducés .

Kijk voor een impressie van deze kampen en vakanties op het besloten ledengedeelte (> inloggen naar ledengedeelte van deze website). Daar vindt u verslagen van de meest recente kampen en vakanties, aanmeldingsformulieren en het programma van het aanstaande vakantieplan Feriae Musae.   

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl