Algemene informatie

‘We Are Modern By Tradition’

De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Zij heeft zowel een religieus als wereldlijk karakter en berust op twee pijlers:

1. de actieve beleving van het christelijk geloof en het bevorderen daarvan;
2. de zorg voor armen en hulpbehoevenden in de samenleving, waar ook ter wereld;

Beide zijn een vrije vertaling van de begrippen ‘tuitio fidei’ en ‘obseqium pauperum’, van oudsher het officiële motto van de Orde.

Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden (ridders), samen met talloze vrijwilligers. Op allerhande manieren en in vele vormen, onder andere door het verzorgen van hospitalen, klinieken, medicijnen, transport etc. Voor de verstrekking van noodhulp en hulp bij opbouw bestaat er zelfs een aparte organisatie: Malteser International. Om aan haar missie blijvend gestalte te kunnen geven is het nodig dat de Orde haar strategie regelmatig analyseert en definieert. Hiervoor is er van tijd tot tijd internationaal overleg binnen de Orde.  

De Orde is soeverein en als zodanig subject van volkenrecht. Sinds 1994 heeft zij de status van waarnemer in internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties (VN). Het bestuurscentrum  van de Orde is gevestigd in Rome. De ruim 13.500  leden wereldwijd zijn gegroepeerd in zes Grootprioraten, drie Subprioraten en 47 Nationale Associaties, waaronder ook de Associatie Nederland.

De uiterlijke kenmerken van de Orde zijn een rode vlag beladen met een wit Latijns kruis; het embleem voor activiteiten is het achtpuntige witte Maltezerkruis op een rood veld. De punten symboliseren de acht zaligsprekingen uit Matteus 5, 3-10. 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl