Nieuws

Orde van Malta wereldwijd actief in bestrijding Covid 19 epidemie

27/03/2020 


De Orde van Malta neemt in vele landen actief deel aan het bestrijden van de Covid-19-pandemie. Dit gebeurt in samenwerking met  de overheid en andere partners. Hieronder staan enkele initiatieven vanuit de Orde in diverse Europese landen.

Italië

In Lombardije, een van de zwaarst getroffen regio’s, heeft de Italiaanse hulpdienst van de Orde van Malta (CISOM) vrijwilligers ingezet om te helpen bij het opzetten van een nieuw ziekenhuis, dat in recordtijd is gebouwd in de paviljoens van de beurs van Milaan. Met 200 bedden voor intensieve zal het een essentiële medische unit zijn voor de behandeling van de ernstigste gevallen. De Orde van Malta Italië zal 260 ventilatoren aan het nieuwe ziekenhuis schenken.

Sinds kort helpen vrijwilligers Covid-19 patiënten, en degenen die hersteld zijn maar verdere behandeling nodig hebben, in het hospitaalschip in de haven van Genua is opgezet en dat tot 400 patiënten kan opnemen.

De inzet van leden en vrijwilligers van de Orde van Malta in Italië betreft voornamelijk de gezondheidszorg, psychische hulp en de logistiek, met de distributie van voedsel en medicijnen aan ouderen alsmede aan andere mensen die in een isolement leven. Er zijn ook teams actief bij de opvang van passagiers op grote luchthaven. Verder wordt steun verleend aan gemeentelijke operationele centra in tien verschillende regio’s. Sommige van de bestaande sociale initiatieven van de Orde die dagelijks hulp bieden aan daklozen, bejaarden in nood, werklozen, immigranten en mensen die in extreme armoede leven, zijn nog steeds in werking.

Duitsland

In Duitsland heeft de Orde van Malta een centrale en diverse regionale crisisbeheersingscentra geopend, waar taskforces die gespecialiseerd zijn in noodsituaties op het gebied van de gezondheidszorg alle hulpdiensten beheren en controleren en ervoor zorgen dat zij de door de gezondheidsautoriteiten uitgevaardigde protocollen naleven.

In Baden-Württemberg zijn op verschillende fronten medische teams actief, waarbij twee drive-through stations mensen testen die door hun arts zijn gestuurd zonder dat ze hun auto hoeven te verlaten. Er zijn ook talrijke mobiele klinieken voor consulten en triage-diensten. De ambulancediensten zijn geïntensiveerd. De elf ziekenhuizen die door de Orde worden beheerd, zijn gedeeltelijk toegerust om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis. Tot slot bieden vrijwilligers van de Orde verschillende nieuwe diensten aan, zoals winkelen voor oudere burgers en bezoek per telefoon.

Frankrijk

In opdracht van  de Franse Associatie werken de noodteams sinds het begin van de crisis samen met de prefecturen en ziekenhuizen. Op verzoek van de autoriteiten helpen zij in verschillende sectoren, zoals het ondersteunen van de zieken en het vervoer naar de ziekenhuizen, het ondersteunen van callcenters die advies geven over gezondheidskwesties en het leveren van voorraden aan ziekenhuizen. Er zijn medische protocollen in werking gesteld om de veiligheid van patiënten en personeel te garanderen in de verschillende voorzieningen voor gehandicapten en ouderen die door de Orde van Malta in Frankrijk worden beheerd.

Hongarije

Het Maltezer Hulpcorps in Hongarije (MMSZ) heeft een dienst geactiveerd om voedsel en basisbenodigdheden te leveren aan de gasten van de 30 instituten voor ouderen of zieken, die nu in volledige afzondering leven. Dankzij het online platform heeft het MMSZ ook educatieve diensten voor studenten – meestal jongeren uit kansarme gezinnen – geactiveerd in de twaalf instituten die de Orde in het land runt. Gezien de winterse temperaturen, zal MMSZ haar overnachtingsplaatsen met 100 bedden voor daklozen tijdelijk heropenen, opnieuw met volledige inachtneming van de medische hulp en de gezondheidszorg.

Ierland

In verschillende steden heeft het ambulancecorps een noodhulplijn opgezet voor mensen die in afzondering voedsel en/of medicijnen nodig hebben en biedt steun aan mensen die dat nodig hebben.

Slowakije

In Slowakije probeert de Orde van Malta haar activiteiten voor de daklozen in stand te houden en blijft zij voedsel en warme dranken distribueren.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl