Nieuws

Orde van Malta blijft actief hulp bieden in Oekraïne en omliggende landen

10/05/2022 


In coördinatie met Malteser International gaat de Orde van Malta door met het bieden van hulp aan de Oekraïense bevolking door medische apparatuur, voedsel en hygiënekits uit te delen en te zorgen voor psychosociale ondersteuning in Oekraïne en de omringende landen. Alleen al in Oekraïne hebben de hulpacties 49 steden bereikt, waaronder steden die momenteel worden belegerd, zoals Odessa, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mykolaiv, Mariupol, Porkovsk, Zaporizhzhia. Helaas zijn de gebouwen van de Orde van Malta – plus een bestelwagen en een mobiele keuken – verwoest door de raketaanvallen tijdens het beleg van Mariupol. Ook medische apparatuur en voorraden zijn bij de ontploffingen verloren gegaan.

Veel afdelingen van de Orde van Malta staan in de frontlinie om in de basisbehoeften van de bevolking te voorzien. Volgens de laatste cijfers zijn 7,7 miljoen mensen dakloos in eigen land en zijn ongeveer 5 miljoen mensen de grens overgestoken en in de buurlanden aangekomen. 

Het Oekraïense hulpkorps van de Orde van Malta verleent doorlopend steun, hoofdzakelijk op het gebied van de gezondheidszorg en de voedsel- en voedingszekerheid. Zowel in Oost- als West-Oekraïne wordt steun verleend op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en in Lviv en Ivano-Frankivsk wordt onderdak geboden.

Meer dan 2.300 ton hulpgoederen (kleding, dekens, hygiënische en medische uitrusting, voedseltenten, veldkeukenkamp, bedden en andere uitrusting) zijn tot dusver door de Duitse afdeling van de Orde van Malta aan Oekraïne en de buurlanden geleverd, waardoor ongeveer 260.000 gewonde en zieke vluchtelingen zijn geholpen met vervoer en onderdak.

Verschillende afdelingen en vrijwilligersorganisaties van de Orde van Malta in andere Europese landen hebben bijgedragen aan het inzamelen van goederen en het vervoer ervan, en ze hebben fondsen geworven.

De Franse afdeling van de Orde van Malta heeft ook de inzameling en het vervoer van 3,3 ton hulpgoederen naar ziekenhuizen in Kiev en Lviv georganiseerd, en er zullen nog meer volgen in Kharkiv en Khmelnytsky.

De Orde van Malta in Hongarije breidt haar hulpoperaties uit met hotspots in Beregsurány, Boedapest, Debrecen, Miskolc en Győr, en beheert opslagplaatsen en inzamelpunten voor donaties in het hele land.

De Poolse afdeling helpt de vele vluchtelingen die de grens oversteken en zorgt voor medische en logistieke steun en onderdak. Medische teams van het Italiaanse hulpkorps van de Orde van Malta hebben zich ook aangesloten bij de Poolse vereniging.

De meeste activiteiten worden ondersteund door het diplomatieke netwerk van de Orde van Malta, waaronder het vervoer van goederen van de Orde van Malta in Roemenië naar Oekraïne en het verschaffen van tijdelijke onderkomens in veel landen die aan Oekraïne grenzen.

Veel associaties, van de VS tot Azië, hebben de hulpoperaties ook gesteund door middel van fondsenwervingscampagnes en gulle donaties van hun leden. Ook de Nederlandse associatie heeft giften ontvangen van particulieren en fondsen. 

U kunt nog steeds een bijdrage leveren via

Orde van Malta, Associatie Nederland te Utrecht 

IBAN:  NL 54 ABNA 0231 8697 46

Met vermelding: donatie voor Oekraïne

Uw gift is aftrekbaar van de belastingen omdat de Orde een ANBI-instelling is.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl