Nieuws

Orde van Malta biedt actief hulp aan vluchtelingen uit de Oekraïne

07/04/2022 


De hulpdiensten van de Orde van Malta in Oekraïne en de buurlanden bieden samen met Malteser International voedsel, onderdak en medische hulp aan de ontheemden. Duizenden vrijwilligers werken onvermoeibaar door. Nationale afdelingen zorgen voor inzamelingsacties en zamelen EHBO-goederen in. De ambassades van de Orde van Malta werken eraan om de grenzen open te houden en een veilig transport van hulpgoederen te verzekeren.

De video toont hoe de Orde van Malta  hulp biedt aan Oekraïense vluchtelingen vanuit de overtuiging en christelijke waarden die onze missie bezielen. 

 

Ook u kunt helpen via een gift aan

Orde van Malta, Associatie Nederland te Utrecht 

IBAN:  NL 54 ABNA 0231 8697 46

Met vermelding: donatie voor Oekraïne

Uw gift is aftrekbaar van de belastingen omdat de Orde een ANBI-instelling is.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl