Nieuws

Ontmoeting Grootkanselier met Europese ambassadeurs

22/06/2021 


Op 9 juni jl. vond in het Magistrale Paleis een werklunch plaats met de Grootkanselier van de Orde van Malta, Albrecht Boeselager, met de meer dan 20 ambassadeurs uit verschillende Europe landen. Op de agenda stonden de onverwachte en radicale veranderingen die de pandemie met zich meebrengt, en de verreikende sociale,  economische en medische gevolgen ervan.  

“De huidige status van internationale betrekkingen wordt nog steeds gekenmerkt door een wereldwijde wanorde, een crisis van de democratie, schendingen van de mensenrechten, autocratische trends, de opkomst van nationalisme en protectionisme. Al deze factoren zijn onvermijdelijk van invloed op de humanitaire diplomatie”, zei de Grootkanselier.

De uit Nederland afkomstige ambassadeur Alexandra Valkenburg, hoofd van de delegatie van de Europese Unie bij de Orde van Malta en de Heilige Stoel, bevestigde Boeselagers bezorgdheid en merkte op: “Het is de hoogste tijd om elkaar weer te ontmoeten en om van gedachten te wisselen over wereldwijde crisissituaties en onze samenwerking op gemeenschappelijke gebieden te versterken: zorg,  humanitaire hulp, migratie en vluchtelingen, en de gezondheidssector, vooral met betrekking tot de Covid-crisis. We steunen beiden een eerlijke distributie van vaccins, omdat we deze noodsituatie alleen kunnen overwinnen door samen op te treden en de armsten niet in de steek te laten”.

Zoals Boeselager tijdens de bijeenkomst uitlegde: “De overboekingen van migrerende werknemers, geschat op 600 miljard USD in 2019, zijn in 2020 met 15% gedaald en zullen dit jaar naar schatting met nog eens 15% dalen. Dat is ongeveer evenveel als de hele ontwikkelingshulp of samenwerking wereldwijd. Veel Afrikaanse landen gaan 10 jaar terug in hun ontwikkeling. De productie van het Covid-vaccin heeft de productie van andere vaccins effectief stopgezet. Ziekten zoals knokkelkoorts worden opnieuw een bedreiging door het gebrek aan vaccins. Al deze factoren zullen de migratiedruk op Europa verhogen”, aldus Boeselager.

De Grootkanselier illustreerde de acties die de Orde van Malta de afgelopen maanden heeft ondernomen om de pandemie te bestrijden, zowel op medisch als diplomatiek niveau, met de uitvoering van het project “Doctor to Doctor” dat gericht is op het vergroten van de kennis van het virus en hoe therapieën voor de beheersing ervan, waardoor verschillende landen van elkaar kunnen leren.

Boeselager benadrukte ook de voortdurende inspanningen van de Orde van Malta om de naleving van de beginselen van menselijke waardigheid en de invoering van humanitaire wetten te waarborgen. Een voorbeeld is de online training voor Libische functionarissen die in februari werd georganiseerd over “Bescherming van migranten en vluchtelingen”: een waardevolle ervaring voor een land dat snel verandert, o.a. door de vorming van de regering van nationale eenheid in maart 2021.

De ambassadeurs van de Europese Unie, van wie de meesten van geaccrediteerd zijn bij de Soevereine Orde van Malta, ontvingen ook meer informatie over het constitutionele hervormingsproces van de Orde.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl