Activiteiten

Nationaal zomerkamp voor gehandicapte jongeren

28/03/2017 


Sinds 1995 organiseert de Orde van Malta in Nederland jaarlijks een zomerkamp voor rond twaalf jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Zij krijgen een week met op hen toegesneden activiteiten aangeboden en verblijven gezamenlijk in een van de aangepaste accommodaties op de Imminkhoeve in Lemele.

Als begeleiders van deze twaalf jongeren gaat een team van vijftien vrijwilligers mee: leeftijdgenoten die zich als buddy ontfermen over hun gasten.

De kampen kennen een wisselend en actief programma met een beproefd recept van excursies, sport, disco en een bonte avond, maar ook momenten van rust en een goed gesprek.

In de woorden van een begeleider: “Eerst luisteren naar het verhaal van mijn gast en dan pas aan mijn eigen leven denken, dat is wat de week zo bijzonder maakt: je eigen leven staat ineens helemaal niet meer voorop.”

 

 

WIE KUNNEN ER MEE?

GASTEN

Aan het Nationaal Zomerkamp Gehandicapten kunnen in beginsel lichamelijk of meervoudig gehandicapte jongeren tussen 18 en 35 jaar en van alle gezindten deelnemen. Wel wordt hen gevraagd om er de Eucharistievieringen bij te wonen. Elk jaar is er plaats voor twaalf gasten en elke gast kan maximaal tweemaal mee.

Wat betreft de samenstelling is het streven een mix van mensen met een aangeboren beperking en mensen die op latere leeftijd gehandicapt zijn geraakt. Werving geschiedt via revalidatiecentra en huisartsen en alle gasten krijgen van tevoren een bezoekje van onze arts/verpleegkundige. Om in aanmerking te komen telt ook iemands financiële situatie mee: minder draagkrachtigen krijgen voorrang. De gasten betalen een bescheiden eigen bijdrage.

 

 

BEGELEIDERS

Ook de begeleiders worden geselecteerd. Zij moeten gehandicapten kunnen helpen en mentaal ondersteunen, maar ook in het team passen. Meestal zijn het studenten of jonge werkende mensen die een week vrij nemen om de gehandicapte jongeren op alle mogelijke manieren onbezoldigd  bij te staan. Een week waarin de gehandicapten de hoofdrol spelen en de wereld even op zijn kop wordt gezet. De begeleiders betalen eveneens een eigen bijdrage.  

Ook begeleider worden?

Vraag via het secretariaat om meer informatie.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl