Nieuws

Malteser International reageert op cycloon Idai in Mozambique

30/03/2019 


Experts  van Malteser International werken  nauw samen met medewerkers van de Duitse Technische Hulporganisatie (THW) om circa 12.000 mensen te ondersteunen die getroffen zijn door Cycloon Idai in Nhangau, een dorp op 15 kilometer van Beira, centraal Mozambique.

THW heeft in het dorp een waterzuiveringsinstallatie heeft opgezet, waarbij Malteser International  steun biedt door het trainen van locale vrijwilligers in het voorkomen van door water overdraagbare ziekten zoals cholera.

Volgens Dr. Solomon Razafindratandra, die de acties van Malteser International in Mozambique coördineert, zijn Malteser International en THW de enige hulporganisaties in dit district. “Ons doel is om verspreiding van ziekten zoals cholera te voorkomen door deze vrijwilligers op te leiden tot trainers van kennis over hygiëne. We willen dat de mensen worden geïnformeerd over adequate preventieve maatregelen. Na de training zullen we fietsen aan de vrijwilligers aanbieden zodat ze zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken, ” zo zei hij.

“Vóór onze aankomst in Mozambique hadden we uitgebreide discussies met het THW en kwamen we overeen hoe onze organisaties het beste konden helpen. We zijn in staat geweest om onze gezamenlijke acties te coördineren om snelle hulp te bieden aan diegenen die door deze ramp zijn getroffen. ” Malteser International bereidt zich ook voor op het uitdelen van 3.000 sets essentiële hygiëneproducten.

Cycloon Idai trof de kuststad Beira in Mozambique op 14 maart, en veroorzaakte verwoesting in het hele land en vervolgens in het naburige Malawi en Zimbabwe. De storm veroorzaakte wijdverspreide overstromingen, waarbij meer dan 2,6 miljoen mensen in de drie verwoeste landen achterbleven en dringend hulp nodig hadden. Volgens het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) zijn meer dan 700 mensen gestorven. Meerdere gevallen van cholera zijn al gemeld.

Malteser International streeft naar snelle en effectieve hulp bij acute crises. Met een team van zeer ervaren professionals coördineert Malteser International hulp in de nasleep van rampen door de noden van de mensen in het getroffen gebied te identificeren, inzetbare teams te coördineren in regionale centra, en zorg te dragen voor de logistiek en de levering van noodzakelijk hulpmateriaal.

Voor meer informatie: www.malteser-international.org 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl