Activiteiten

Malteser Internationaal

28/03/2017 


Malteser International is een wereldwijd actief netwerk van de Orde van Malta. Een NGO met meer dan vijftig jaar ervaring in het organiseren en verlenen van humanitaire hulp en noodhulp na een ramp of oorlogsgeweld. Haar doelstelling en Mission Statement is de kwetsbaren op deze wereld een leven in gezondheid en waardigheid bieden, onafhankelijk van hun religie, ras of politieke overtuiging. Geheel in lijn met de kern van de Orde van Malta werkt Malteser International vanuit christelijke waarden en humanitaire principes van onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Door langdurige betrokkenheid kunnen noodhulp en wederopbouw leiden tot duurzame groei naar (hernieuwde) zelfstandigheid van de getroffen gebieden.  

Binnen de Orde valt Malteser International onder de International Hospittallers Committee (IHCOM), en heeft een internationale raad van bestuur. Formeel-juridisch valt de organisatie binnen het raamwerk van de Malteser Hilfdienst Deutschland. Stafleden worden uit de hele wereld gerekruteerd. Zij werken samen met locale partners in talrijke projecten in vele landen, maar met name in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Bij al deze projecten zijn gekwalificeerde vrijwilligers zoals medici, verpleegkundigen, technici, deskundigen op het gebied van financiën en management betrokken. Allen zijn bereid en in staat in teamverband snel en adequaat hulp te verlenen.

Malteser International ontstond in 2005 vanuit de internationaal actieve Duitse Malteser Hilfsdient en het Emergency Corps Order of Malta (ECOM) en heeft Keulen als standplaats. Op dit moment maken tweeëntwintig nationale associaties en prioraten er deel van uit, waaronder ook de Associatie Nederland. In 2015 besteedde Malteser International bijna 40  miljoen euro aan honderd projecten in 27 landen.

Het grootste deel van deze projecten werden in Azië uitgevoerd, namelijk ruim 70 projecten in veertien landen. Hier besteedde Malteser International 18,5 miljoen euros.

Kijk voor een informatief financieel overzicht:  https://www.malteser-international.org/en/about-us/how-we-work/finance.html  

NOODHULP: FIRST RESPONSE INSTRUMENT

Na rampen, en dan vooral natuurrampen, zet Malteser International haar ‘First response instrument’ in: distributie van hulpgoederen uitgevoerd door de eigen operationele staf of via partnerorganisaties. In aanvulling op de traditionele hulpgoederen zoals voedsel en non-food, wordt ook  niet-traditionele, directe hulp geboden, zoals snelle overdracht van gelden of contanten voor de programma’s, ook van anderen.  Mede dankzij de diplomatieke status van de Orde is Malteser International vaak als eerste ter plaatse bij rampplekken, zoals bijvoorbeeld na de aardbeving in Haïti in 2010 en in Nepal na de aardbeving daar in april/mei 2015 en kan direct actie ondernemen. Meer recent is er hulpverlening in de vluchtelingenkampen in en om Syrië alsmede na de verwoestende explosie in Beiroet, Libanon. Ook is er  wereldwijde hulpverlening in de Covid-19 crisis.  

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl