Nieuws

Luitenant ad interim bedankt leden, artsen en vrijwilligers voor inzet in strijd Covid-19 pandemie

13/06/2020 


Op 12 juni was er in de tuin van de Magistrale Villa in Rome een korte maar intense ontmoeting van de Luitenant ad interim – Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas – en een vertegenwoordiging van leden, artsen, paramedici en vrijwilligers van de Orde van Malta.

Zodra de omstandigheden het toelieten, wilde de Luitenant persoonlijk – samen met grootkanselier Albrecht Boeselager en Grand Hospitaller Dominique de La Rochefoucauld-Montbel – zijn oprechte dankbaarheid betuigen aan allen die in de afgelopen maanden van de Covid-19-pandemie mensen over de hele wereld hebben geholpen onder het vaandel van het witte achthoekige kruis.

“Het is onmogelijk om te vermelden,” zei Fra’ Ruy Villas Boas, “wat er in deze laatste moeilijke maanden allemaal is bereikt door de drie Grote Prioriaten en hun delegaties, de Italiaanse Associatie, het Militaire Korps, het Italiaanse Hulpkorps, het Johannes de Doper ziekenhuis, de kliniek in de Via delle Carrozze en de Eerste Hulppost op het Sint-Pietersplein. De lijst is te lang en dat is op zich al veelzeggend.”

“In uw ogen,” vervolgde hij, “zie ik de toewijding en liefde waarmee duizenden leden en vrijwilligers in onze Grootprioraten, Nationale Associaties, delegaties en hulpkorpsen wereldwijd hulp en bijstand hebben gebracht aan de zieken, hun families, de ouderen die alleen zijn achtergebleven,  armen en  mensen aan de rand van de samenleving.” De Luitenant drong er ook bij iedereen op aan om “de moed te blijven houden om deze strijd voort te zetten, in het besef dat onze kracht in ons geloof ligt”.

Bij de herinnering aan het recente overlijden, op 29 april jl., van Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, hoopte de Luitenant dat “het voorbeeld van de Grootmeester en zijn goedheid onze acties kan blijven begeleiden”. Samen met de aanwezigen heeft Fra’ Ruy Villas Boas, de hoogste geestelijke autoriteit van Malta, een gebed opgedragen ter nagedachtenis aan de honderdduizenden slachtoffers van de pandemie, “dat het een troost mag zijn voor al diegenen die hun dierbaren hebben verloren en voor alle zieken die nog steeds de gevolgen ervan ondervinden”.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl