Nieuws

Lourdesviering in het Vaticaan

19/05/2021 


 

Op zondag 2 mei werd in de tuin van het Vaticaan een H. Mis opgedragen voor de intenties van de zieken, leden en vrijwilligers van de Orde van Malta over de hele wereld in geestelijke verbondenheid met O.L.Vrouw van Lourdes.

Kardinaal Silvano Maria Tomasi, speciaal afgevaardigde van de Paus voor de Orde van Malta, ging voor in de eucharistieviering in de Lourdesgrot (een reproductie van de grot van Messabielle), in aanwezigheid van de Luitenant-grootmeester Fra’ Marco Luzzago, van de Souvereine Raad, en een honderdtal pelgrims waaronder leden, vrijwilligers en zieken.

Door de Covid-19 pandemie kon de internationale bedevaart van de Orde van Malta naar het heiligdom van Lourdes voor het tweede achtereenvolgende jaar niet plaatsvinden. Traditiegetrouw wordt het eerste weekend van mei het Mariaheiligdom aan de voet van de Pyreneeën bezocht door duizenden leden van de Orde.  In 2019 waren er meer dan 7.400 deelnemers – onder wie meer dan 1.300 mensen met een beperking- uit 45 landen op vijf continenten.

In zijn homilie benadrukte kardinaal Tomasi hoe belangrijk het is te leven en lief te hebben door te getuigen met daden en niet met woorden “Wij volgen de goede traditie van de Orde van Malta die haar aandacht maar vooral haar dienstbaarheid richt op de zieken en mensen in nood. Het is vanwege deze traditie dat we hier zijn voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes, op deze enigszins speciale bedevaart. Onze trouw aan Christus blijkt niet uit onze woorden, maar uit de daden die wij stellen. Vrucht dragen betekent liefhebben met daden, en hier komt het charisma en de aard zelf van de Orde van Malta om de hoek kijken. De dienst van de naastenliefde aan mensen in nood is het teken dat wij werkelijk de ranken zijn die leven vanuit het levenssap dat Christus doorgeeft. Wij laten ons niet gaan in woorden en details, maar leven de realiteit van de dienstbaarheid als een getuigenis van onze trouw aan de afspraken die wij zijn aangegaan en bovenal als getuigenis van onze vriendschap met Christus”.

De Grootprioraten en nationale afdelingen van de Orde van Malta hebben vele initiatieven genomen om een alternatief te bieden voor de onmogelijkheid om fysiek in Lourdes aanwezig te zijn: virtuele bedevaarten, gebedsinitiatieven, bedevaarten naar plaatselijke heiligdommen – dit alles in overeenstemming met de Covid-maatregelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl