Nieuws

Jongerenretraite in Rome

14/02/2020 


Op 3 september 2020 wordt de 900e verjaardag van het overlijden van de stichter van de Orde van Malta, de zalige Gerard, gevierd.  Daarom heeft de retraite die jaarlijks in Rome wordt georganiseerd dit jaar een bijzondere betekenis. De deelnemers – jonge leden en vrijwilligers van de Orde van Malta uit vele Europese landen en daarbuiten- hebben vier dagen lang geestelijke oefeningen gedaan onder begeleiding van Fra’ Georg Lengerke. Onder de deelnemers ook een vrijwilliger uit Nederland.

“Voor mij was de stilte tijdens de retraite bijzonder mooi en kostbaar”, aldus een lid van de Gemeinschaft Junger Malteser (de jonge Duitse vrijwilligers van de Orde). “We bleven de hele dag in stilte tot het avondeten en in die tijd kon ik me ontspannen en mezelf zijn, wat voor mij heel positief was. Gedurende de dag baden we onder leiding van Fra’ Georg Lengerke, en waren er ook momenten van meditatie, een eucharistieviering en persoonlijk gebed, terwijl Fra’ Georg en pastoor Romanos beschikbaar waren voor biecht en gesprek. Het was ook geweldig om andere jonge mensen uit de hele wereld te ontmoeten die actief zijn voor de Orde van Malta en met wie ik mijn ervaringen heb gedeeld.  Dit was vooral mogelijk op de laatste dag, met het prachtige bezoek aan de Villa Magitrale”.

De retraite – die juist is opgezet om de jongere generaties dichter bij de spiritualiteit en de centrale organisatie van de Orde te brengen, en die bovendien de kans biedt om elkaar te leren kennen – eindigde zondag in de Villa Magistrale met een mis in de Mariakerk op de Aventijn.

Onmiddellijk daarna ontmoetten landcommandeur Fra’ Ruy do Valle Peixoto de Villas Boas en Grand Hospitaller Dominique de La Rochefoucauld-Montbel de deelnemers en beantwoordden ze hun talrijke vragen.

In de boodschap die Fra’ Giacomo Dalla Torre aan de deelnemers stuurde, herinnerde de Grootmeester aan de “vele initiatieven wereldwijd, die getuigen van de dagelijkse aanwezigheid van de Orde naast degenen die lijden.  We steken onze handen uit naar de vele mensen in de wereld die hulp nodig hebben”, zei de Grootmeester, en drong er bij iedereen op aan “om de inspanningen om onze hulp te intensiveren niet te verminderen”.

De Grootmeester sprak tenslotte zijn oprechte dank uit aan de jongeren, “de toekomst en de hoop van de Orde”, voor alle initiatieven die zij hebben gepromoot en herinnerde eraan dat “vele projecten juist door de vindingrijkheid van onze jonge leden en vrijwilligers tot stand zijn gekomen” en die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot tradities van de Orde.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl