Activiteiten

Internationale zomerkampen voor gehandicapte jongeren

28/03/2017 


Jongeren met een (lichamelijke) beperking een vakantie laten meemaken zoals hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten die ook beleven. Hen een onbezorgde week vol ontspanning bezorgen. Dat is het doel van deze kampen. Vanaf 1988 neemt ook de Orde van Malta in Nederland deel aan de Internationale Maltezer zomerkampen voor jongeren met een (lichamelijke) beperking. De organisatie is in handen van een jaarlijks wisselend gastland.  In 2015 was de beurt aan Frankrijk en in 2016 aan Polen.  In 2017 viel Oostenrijk de eer te beurt en in 2018 in het Verenigd Koninkrijk. In 2019 vond het kamp plaats in Duitsland: hieraan nam ook weer een  enthousiaste equipe uit Nederland deel. In 2020 en 2021 konden vanwege Covid geen kampen plaatsvinden. De laatste edities vonden plaats in Italië (2022) en België (2023). In 2024 is de beurt aan Zwitserland, en in 2025 heeft ons land weer de eer om het kamp te organiseren. 

Elk jaar stelt de Orde in Nederland een Nederlandse delegatie van tien gasten en ongeveer vijftien begeleiders in staat aan de zomerkampen deel te nemen. https://vimeo.com/155448682

In 2014 was Nederland voor de derde maal gastland voor dit Internationale Zomerkamp voor Gehandicapte Jongeren. Van 9 tot en met 16 augustus 2014 ontving de Orde in Nederland een groot internationaal gezelschap. In totaal 450 personen uit meer dan twintig landen, bestaande uit gasten (gehandicapten), begeleiders en stafleden. Een enorm project dat in het gastland veel voorbereiding vergde van de organisatoren en vanuit elk land grote inzet van vrijwilligers. Maar ook een project dat kansen biedt om actief aan een internationale activiteit bij te dragen. Niet alleen maken veel jonge leden en andere vrijwilligers zo met het gedachtegoed van de Orde van Malta kennis, het bevordert ook in hoge mate de onderlinge saamhorigheid.

Gehandicaptenkamp 2014

Voor het kamp in 2014  was een zeskoppige commissie verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoerende werkzaamheden en de fondsenwerving, samen met Stichting Maltezer Projecten. https://vimeo.com/104093828 Ook de overheid droeg haar steentje bij. Evenals de twee vorige kampen (in 1992 en 2001) stelde het ministerie van Defensie weer een militaire legerplaats ter beschikking. In 2014 was dat net als in 2001 ‘De Harskamp’. Daarvandaan konden de gasten aan allerlei activiteiten deelnemen. Om het Internationale Zomerkamp voor Gehandicapte Jongeren verder te promoten was er  een indrukwekkend comité van aanbeveling.

 Wie kunnen er mee? Gasten

Aan het International Camp for Disabled Youth kunnen in beginsel lichamelijk of meervoudige gehandicapte jongeren tussen 18 en 35 jaar en van alle gezindten deelnemen. Wel wordt hen gevraagd om er de Eucharistievieringen bij te wonen. Elke gast kan maximaal tweemaal mee. Wat betreft de samenstelling streeft de Nederlandse equipe een mix na van mensen met een aangeboren beperking en mensen die op latere leeftijd gehandicapt zijn geraakt. Werving geschiedt via revalidatiecentra en huisartsen en alle gasten krijgen van tevoren een bezoekje van onze arts/verpleegkundige. Om in aanmerking te komen telt ook iemands financiële situatie mee: minder draagkrachtigen krijgen voorrang. De gasten betalen een bescheiden eigen bijdrage.

Begeleiders

Ook de begeleiders worden geselecteerd. Zij moeten gehandicapten kunnen helpen en mentaal ondersteunen, maar ook in het team passen. Ze betalen eveneens een eigen bijdrage.   Het gaat om zo’n zestig onmisbare ‘hulpengelen’. Jongeren die tijdens het kamp functies als tolk (oftewel teambegeleider), administratie en helpdesk, klusco(mmissie) (voor hand- en spandiensten), krantredactie, fotograaf en DJ willen uitoefenen. “Tijdens dit kamp zorgen wij er samen als team voor dat elke gast zich een wereldkampioen genieten voelt”, zo vatte een van de vrijwilligers uit 2012 haar ervaring samen. Lees ook het verslag van het International Summer Camp 2014

Programma-aanbod

Over het algemeen bestaat het programma uit tal van workshops, een sportdag en een excursie naar bijvoorbeeld een interessante stad. Daarnaast zijn er de ‘reguliere’ programmapunten als eucharistievieringen, disco’s, barbecue, een Internationale Avond (de laatste keer in Nederland met een songfestival) en nog veel meer.    Om al deze activiteiten uitvoerbaar te maken werden voor het kamp in 2014 zo’n zestig onmisbare begeleiders ofwel ‘hulpengelen’ gerekruteerd voor functies als tolk (oftewel teambegeleider), administratie en helpdesk, klusco(mmissie) (voor hand- en spandiensten), krantredactie, fotograaf en DJ.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl