Nieuws

Generaal kapittel kiest leden van de Souvereine Raad

02/05/2019 


Op 1 en 2 mei heeft het Generaal Kapittel in Rome de leden van de Souvereine Raad (regering van de Orde) gekozen voor de komende vijf jaar. Daarnaast werden ook de General Council en de Board of Auditors gekozen, dat zijn de belangrijkste adviesorganen van de Orde. . 

Frà Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas is verkozen tot Grootcommandeur en daarmee het hoofd van de religieuze leden. Albrecht Freiherr von Boeselager is opnieuw gekozen tot Grootkanselier, en daarmee minister van Binnenlandse Buitenlandse Zaken. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel en János Graf Esterházy de Galántha zijn opnieuw gekozen als respectievelijk Grand Hospitaller / minister van Volksgezondheid (en Internationale Samenwerking) – en als Minister van Financiën. Dit jaar waren drie Dames, voorzitters van de associaties  Argentinië, Scandinavië en Singapore, voor het eerst aanwezig onder de leden van het Generaal Kapittel.

Grootmeester Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zei: “Het Generaal kapittel vindt plaats op een van de belangrijkste momenten in het bestaan van onze instelling: een fundamentele fase om na te denken over de situatie van de Orde van Malta. Het hervormingsproces van het Constitutionele Handvest en de Code geeft deze vergadering vandaag een extra betekenis. Onze christelijke identiteit, samen met de institutionele soevereiniteit die we genieten evenals onze eeuwenlange ervaring in het bijstaan ​​van de meest kwetsbaren, vragen om een structuur van regels die meer in lijn is met de eisen van de 21e eeuw. De hervorming zal nu worden voortgezet met frisse en hernieuwde vitaliteit “.

62 vertegenwoordigers van de Orde uit de vijf continenten namen deel aan het Generaal Kapittel. Onder hen 25 religieuzen (geprofesten) van de Orde, de vertrekkende leden van de Soevereine Raad, de prelaat en de voorzitters van diverse nationale associaties, waaronder dit jaar ook Nederland. 

Hieronder staan ​​de namen van de leden van de Soevereine Raad voor de komende periode van vijf jaar (2019-2024):

Grootcommandandeur (overste van religieuze leden):
Frà ‘Ruy Gonçalo do VALLE PEIXOTO de VILLAS BOAS

Grootkanselier (minister van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken):
Albrecht Freiherr von BOESELAGER

Grand Hospitaller (minister van Volksgezondheid en Internationale Samenwerking):
Dominique Prince de LA ROCHEFOUCAULD-MONTBEL

Receiver of the Common Treasure, (minister van Financiën):
János Graf ESTERHÁZY de GALÁNTHA

leden
Frà ‘John T. DUNLAP
Frà ‘Emmanuel ROUSSEAU
Frà ‘Gottfried von KÜHNELT-LEDDIHN
Frà ‘Roberto VIAZZO
Winfried Graf HENCKEL von DONNERSMARCK
Mauro BERTERO GUTIÉRREZ

***

Regeringsraad
Peter SZABADHEGŸ de CSALLÖKÖZMEGYERCS
Olivier Freiherr von LOUDON-VORST-GUDENAU
Francis Joseph McCARTHY
Patrick JABRE
Lady Celestria HALES
José Maria COELLO de PORTUGAL

***

Board of auditors
Dominicus Freiherr von und zu MENTZINGEN, president

raadsleden
Niels Carl A. LORIJN
Justin S. SIMPSON
Gérald BERGER
Paolo FABRIS de FABRIS

Plaatsvervangende raadsleden
Guy-Antoine de LA ROCHEFOUCAULD, Duc de LA ROCHE-GUYON
Luca BRONDELLI, dei Conti di BRONDELLO

 

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl