Activiteiten

Gehandicaptenkamp Libanon

28/03/2017 


Vanaf 1996 organiseert de Orde van Malta zomerkampen in Libanon voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten uit Beiroet. Hier, in Chabrouh, bekommeren jongeren uit diverse landen zich tijdens de zomermaanden telkens een week lang over een groep  gehandicapten. Met een begeleiding van één op één is volle aandacht gegarandeerd en wordt de gast gesterkt in zijn/haar bestaan.

Oorspronkelijk een initiatief van de Duitse Associatie samen met die in Libanon, haakten later ook Associaties uit andere landen bij dit bijzondere project aan. In 2011 maakten Nederlandse jonge vrijwilligers eveneens kennis met dit werk in Libanon. Het project sluit naadloos aan bij de missie van de Orde en heeft de vrijwilligers veel te bieden. De animo ervoor bleek groot; de groep Nederlanders bestaat inmiddels uit dertig jongeren. Een aantal van hen was reeds bekend met de Orde van Malta, maar ook anderen voelden zich aangesproken om een week van hun zomervakantie aan hun naasten te besteden. Zoals bijvoorbeeld jongeren vanuit de Johanniter Orde in Nederland. Ook tijdens de afgelopen jaren was er ’s zomers een flinke groep Nederlandse vrijwilligers in Chabrouh.

In Libanon laat men gehandicapten vaak min of meer aan hun lot over. Zij leiden een verborgen bestaan in tehuizen die vaak op gevangenissen lijken. Geen plek en tijd voor creativiteit en ontwikkeling. Tijdens de vakantieweek is er ruimte voor één op één aandacht. Om contact met hun gasten te kunnen maken moeten de vrijwilligers voortdurend hun creatieve knobbel aanspreken zodat zij  energie en hoop kunnen geven voor de rest van het jaar.  

Wilt u meer weten – ook over de financiën – of het project financieel ondersteunen? Neem dan contact op via het secretariaat.

 

TEHUIS IN BEIROET

Veel van de gehandicapten, onze gasten dus, komen uit het tehuis Saint Dominique in Beiroet. Een tehuis dat in stand wordt gehouden en geleid door de Zusters van het Kruis en onderdeel is van het grootste instituut voor fysiek en mentaal gehandicapten in Libanon. Het huis is schoon en netjes, maar ontbeert vrolijkheid of vermaak. Vanwege het kleine aantal Zusters dat er werkt (vijf) is dat ook niet mogelijk. Door de kampen van de Orde van Malta zijn er tijdelijk minder gehandicapten om voor te zorgen, waardoor de taak van de Zusters enigszins wordt verlicht.

 

ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Jaarlijks zijn er meerdere vakantieweken. Voor elke week is een Associatie uit een van de deelnemende landen verantwoordelijk. Per kamp van een week zijn ongeveer vijftig vrijwilligers nodig die voor dertig gasten zorgen. Dertig van deze vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de één op één begeleiding, de overige twintig voor zaken als keukendienst, schoonmaak, logistiek, het spirituele gedeelte en de entertainment.

Op dit moment zijn de Associaties uit Duitsland, Engeland, België en Nederland bij deze kampen betrokken. In 2013 waren er vijf Zwitsers mee met de Nederlandse vrijwilligers om te onderzoeken of zij een eigen  week kunnen opzetten, hetgeen gebeurde. Naast deze afwisseling tussen de weken is er binnen elke week internationale samenwerking. Dat wil zeggen dat vrijwilligers uit verschillende landen deelnemen aan een week georganiseerd door een van de Associaties. Zo waren er in 2012 tijdens de ‘Nederlandse’ week naast twintig Nederlanders ook acht Libanese en twee Franse vrijwilligers. Daarnaast zijn er elk jaar teams van het PROJECT CARAVAN van de partij die in Chabrouh hun periode van zeven maanden starten of afsluiten.

Samen met de Libanese gasten vertoeven de vrijwilligers in het kamphuis bij de Chabrouh Dam, prachtig gelegen in het hooggebergte ten noordoosten van de hoofdstad Beiroet. Het vakantiehuis is het enige in zijn soort in Libanon. De regio is betrekkelijk rustig en heeft een bevolking die voornamelijk uit Libanese christenen bestaat.

Door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het noodzakelijk de veiligheidssituatie in Libanon nauwlettend in de gaten te houden. Dat gebeurt onder andere door intensieve contacten met de Libanese Associatie en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

VAST ONDERDEEL ACTIVITEITEN ORDE IN NEDERLAND

Deze inmiddels reguliere activiteit van de Orde in Nederland heeft grote voordelen en past helemaal in haar missie:

 • Ondersteuning van hulpbehoevenden en hun verzorgenden
 • Ondersteuning van christenen in een verdeeld land
 • Versterking van de internationale band binnen de Orde van Malta
 • Ontwikkeling van jongere vrijwilligers (20 – 35 jaar)

 

De Orde in Nederland zet zich dan ook actief in om dit Gehandicaptenkamp in Libanon voort te zetten en  als vast onderdeel bij haar activiteiten op te nemen.  

Concrete resultaten van deze activiteit:

 • Twintig gehandicapte, kansarme Libanesen een vakantieweek gegeven;
 • Deze gasten sociaal sterker gemaakt;
 • Twee grote tehuizen hiermee indirect geholpen en een steun in de rug gegeven;
 • Grote hoeveelheid kleding gedoneerd.

 

“Als je ergens in het moment leeft en met aandacht voor een ander je eigen leven kunt relativeren, dan is het wel hier”, zo kijkt een van de vrijwilligers op dit Gehandicaptenkamp terug.

Lees ook het verslag over 2016 en bekijk de introductiefilm.

 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Een gedeelte van de totale kosten van een kampweek dragen de vrijwilligers zelf bij, voor de rest zoekt de Orde in Nederland via fondsenwerving donateurs en sponsoren.

Kostenposten:

 • reiskosten vrijwilligers naar Libanon en v.v.;
 • vervoerskosten vrijwilligers en gasten in Libanon;
 • gas, water, licht vakantiehuis;
 • schoonmaakmiddelen;
 • medicijnen;
 • eten en drinken;
 • knutsel- schmink- en verkleedspullen;
 • stranddag en andere sociale activiteiten;
 • jaarlijkse donatie van iets ‘blijvends’;

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl