Nieuws

Fra’John Dunlap gekozen tot 81e Vorst-Grootmeester

03/05/2023 


Rome, 3 mei 2023 – Fra’ John Dunlap is verkozen tot Vorst en 81ste Grootmeester van de Soevereine Militaire Orde van Malta. De 66-jarige Fra’ John Dunlap, een Canadees, is de eerste geprofeste ridder van overzee die tot hoofd van de Orde van Malta wordt verkozen. 

De Council of Complete State, het verkiezingsorgaan, kwam in Rome bijeen in de Magistrale Villa, een van de twee bestuurlijke zetels van de Orde van Malta, en verkoos hem met absolute meerderheid van stemmen, op basis van een bindende lijst van drie kandidaten die gisteren door het Kapittel van de geprofesten waren opgegeven. Er waren 99 stemmers uit 18 verschillende landen.

Fra’ John Dunlap deelde zijn verkiezing mee aan paus Franciscus met een eigenhandig geschreven brief. Hij wordt vandaag om 18.30 uur beëdigd in aanwezigheid van kardinaal Silvano Maria Tomasi c.s., de speciale afgevaardigde van de Paus, in de kerk van St. Maria op de Aventijn, waarmee hij volledige bevoegdheid ontvangt. Volgens artikel 13 van de nieuwe grondwet blijft hij 10 jaar in functie. De Grootmeester staat aan het hoofd van de Orde van Malta, een religieuze lekenorde van de katholieke kerk en tegelijkertijd subject van het internationaal recht.

De nieuwe Grootmeester richtte zich tot de leden van de Council of Complete State en zei: “Ik aanvaard dit ambt met een diepe geest van dienstbaarheid en met de plechtige belofte van een voortdurende inzet. Ik dank ieder van u voor uw vertrouwen in mij en voor uw grote liefde voor en toewijding aan onze Orde door uw aanwezigheid hier vandaag. Er staan ons vele uitdagingen te wachten, maar verenigd in het besef van onze missie van Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (getuigen van het geloof, de armen helpen), ben ik er zeker van dat we ze samen eensgezind en in samenhang tegemoet kunnen treden, in dezelfde geest die de zalige Gerard, stichter van de Orde, meer dan 900 jaar geleden heeft geleid.” 

Profiel van Grootmeester

Geboren in Ottawa, Canada, op 16 april 1957, studeerde John Dunlap af aan de Universiteit van Ottawa en behaalde vervolgens een juridische graad aan de Universiteit van Western Ontario. Hij ontving een eredoctoraat in Public Service van de John Cabot Universiteit in Rome.

Fra’ John Dunlap is lid van de New York State Bar en de Ontario Bar Association in Canada. In 1986 trad hij toe tot het New Yorkse advocatenkantoor Dunnington, Bartholow & Miller in New York City, waar hij in 1993 partner werd. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en immigratierecht. Als internationaal gerespecteerd advocaat is hij sinds 1997 juridisch adviseur van de permanente waarnemersmissie van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

Fra’ John Dunlap benaderde de Orde van Malta en vond zijn religieuze roeping in het midden van de jaren tachtig tijdens zijn vrijwilligerswerk met patiënten die leden aan AIDS en andere ziekten in het Cardinal Cooke Medical Center in Harlem (New York). De afgelopen 30 jaar was hij elke week vrijwilliger in dat ziekenhuis. 

Toegelaten tot de Orde van Malta in 1996, legde hij in 2008 zijn plechtige geloften af als geprofeste ridder. Meer dan tien jaar lang heeft hij de Orde van Malta gediend als voorzitter van het Comité voor de bescherming van namen en emblemen en als vertegenwoordiger bij de Aliiantie van de Ordes van Sint Jan.

In 2009 werd Fra’ John Dunlap verkozen voor een termijn van vijf jaar als lid van de Soevereine Raad. In 2014 en 2019 werd hij door het Generaal Kapittel herkozen voor nog eens vijf jaar. Hij leidt de Orde van Malta als Luitenant van de grootmeester sinds juni 2022, na het overlijden van Fra’ Marco Luzzago.

De Grootmeester

Volgens artikel 12 van de Grondwet is de Grootmeester het hoofd van de Orde en heeft hij recht op soevereine voorrechten en eerbewijzen en de titel van Eminente Hoogheid. Hij moet zich volledig wijden aan de groei van de werken van de Orde en als voorbeeld van authentiek christelijk leven dienen voor alle leden (art. 106 van de Code).

De Grootmeester is, samen met de Soevereine Raad, verantwoordelijk voor het uitvaardigen van wetgevende maatregelen waarin het Constitutioneel Handvest niet voorziet, het afkondigen van regeringsbesluiten en het ratificeren van internationale verdragen. Hij beheert, via de Receiver of the Common Treasurer, het vermogen van de Orde en roept het Kapittel van de Geprofesten en het Generaal Kapittel bijeen.

De staten waarmee de Orde van Malta diplomatieke betrekkingen onderhoudt, erkennen de grootmeester met de voorrechten, immuniteiten en eerbewijzen die aan staatshoofden zijn voorbehouden.

De Grootmeester zetelt in de regeringszetel van de Orde van Malta, het Magistrale Paleis in Rome.

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl