Nieuws

Fra’ Marco Luzzago verkozen tot Luitenant van de Grootmeester

09/11/2020 


 

Fra’ Marco Luzzago is zondag 8 november met grote meerderheid verkozen tot Luitenant van de Grootmeester. De Council of Complete State was voor de verkiezing op 7 en 8 november in Rome bijeengekomen in het Magistrale Paleis, een van de twee bestuurszetels van de Orde van Malta. Alle fasen van de verkiezingen hebben plaatsgevonden met volledige inachtneming van de anti-Covid-maatregelen.

Er waren 44 van de 56 stemgerechtigde deelnemers.  Ze kwamen naar Rome vanuit Argentinië, Peru, de Verenigde Staten, Libanon, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Polen, Zwitserland, Malta en Italië.

 

De nieuw gekozen leider van de Orde van Malta legde na zijn verkiezing de eed af ten overstaan van de leden van de Raad en de speciale afgevaardigde van de paus, kardinaal Silvano Maria Tomasi.

Fra’ Marco Luzzago volgt Vorst-Grootmeester Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto op, die op 29 april jl. is overleden.

Paus Franciscus werd per brief op de hoogte gebracht van de verkiezing. Vervolgens werden alle Grootprioraten, Sub-Prioraten en Nationale Associaties van de Orde van Malta in de wereld, samen met de 110 Staten waarmee de Soevereine Orde van Malta diplomatieke betrekkingen onderhoudt, op de hoogte gebracht.

De Luitenant van de Grootmeester – die een jaar lang in functie blijft – zei tegen de leden van de Raad: ‘De Heilige Geest heeft zijn blik op mij gericht. Ik dank ieder van u voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld en voor het feit dat u  door uw  aanwezigheid hier vandaag een grote liefde en toewijding voor onze Orde heeft getoond. Ik kan u alleen maar verzekeren dat ik alles in het werk stel om de uitdagingen die ons de komende maanden te wachten staan, het hoofd te bieden. In de eerste plaats de hervorming van het Grondwet en de Code, die met zoveel kracht is uitgevoerd door wijlen Fra’ Giacomo.

Profiel

Geboren in Brescia in 1950 volgde Fra’ Marco Luzzago zijn middelbare school bij de Franciscanen in Brescia en studeerde enkele jaren geneeskunde aan de Universiteiten van Padua en Parma voordat hij werd opgeroepen om het familiebedrijf te beheren. Hij leidde commerciële activiteiten in de goederenindustrie en in grootschalige distributie.

Marco Luzzago trad in 1975 toe tot de Soevereine Orde van Malta in het Grootprioraat van Lombardije en Venetië en legde in 2003 de plechtige religieuze geloften af. Hij neemt deel aan de internationale bedevaarten van de Orde van Malta naar Lourdes en de nationale bedevaarten naar Assisi en Loreto. Sinds 2010 heeft hij zijn leven volledig gewijd aan de Orde van Malta en is hij naar Marche verhuisd om een van de Grootprioraten van de Orde te besturen.

Sinds 2011 is hij Commandeur van de Grootprioraat van Rome, waar hij de functie van afgevaardigde van de Noordelijke Marken en hoofd van de bibliotheek bekleedt. Sinds 2017 is hij raadslid van de Italiaanse afdeling van de Associatie. Fra’ Marco Luzzago is een familielid van paus Paulus VI.

Volgens de Grondwet van de Orde blijft de Luitenant een jaar lang in functie met dezelfde bevoegdheden als een Grootmeester. De Luitenant moet voor het einde van zijn ambtstermijn de Council of Complete State opnieuw bijeenroepen.

De Luitenant van de Grootmeester moet zich ten volle inzetten voor de werken van de Orde en een voorbeeld zijn voor alle leden in religieuze naleving. Hij heeft het hoogste gezag. Samen met de Soevereine Raad vaardigt hij wetgevende maatregelen uit waarin de Codex niet voorziet, kondigt hij regeringsbesluiten af en ratificeert hij internationale verdragen.

De Luitenant van de Grootmeester resideert in het hoofdkwartier van de Orde van Malta, het Magistrale Paleis in Rome.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl