Nieuws

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto gekozen als Luitenant van de Grootmeester

29/04/2017 


Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto werd op 29 april verkozen tot luitenant van de Grootmeester van de Soevereine Orde van Malta.

De nieuw gekozen luitenant van de Grootmeester zal zijn eed afleggen voor de speciale afgevaardigde van de paus bij de Soevereine Orde van Malta, aartsbisschop Angelo Becciu en de leden van de Council of Complete State op 30 april in de kerk van Santa Maria in Aventino.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto volgt Fra’ Matthew Festing op, de 79e grootmeester, die ontslag nam op 28 januari 2017.

Paus Franciscus is per brief op de hoogte gebracht van het verkiezingsresultaat. Alle grootprioraten en nationale afdelingen van  de Orde van Malta  over de hele wereld zijn ook op de hoogte gebracht, evenals de vertegenwoordigers van de 106 landen waarmee de Orde diplomatieke betrekkingen onderhoudt.

De nieuwe luitenant van de grootmeester, gekozen voor een mandaat van een jaar, werkt nauw samen met de Soevereine Raad van de Orde in het bestuur en het bevorderen van de diplomatieke, sociale en humanitaire activiteiten alsmede het spirituele leven en de toewijding van zijn 13.500 leden en zijn meer dan 100.000 vrijwilligers en werknemers.

Profiel van Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Fra’Giacomo werd geboren in 1944 in Rome. Hij studeerde af in Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Rome en specialiseerde zich in Christelijke Archeologie en Kunstgeschiedenis. Hij bekleedde diverse functies aan het Pontificale Urbaniana Instituut, en was onder meer docent klassiek Grieks. Hij was ook hoofdbibliothecaris en archivaris voor de belangrijke collecties van het instituut en heeft een reeks essays en artikelen gepubliceerd over aspecten van de middeleeuwse kunstgeschiedenis.

Hij werd lid van de Orde in 1985 en deed zijn Plechtige Geloften in 1993. Van 1994 tot 1999 was hij Groot-Prior van Lombardije en Venetië en van 1999 tot 2004, lid van de Souvereine Raad. Op het generaal kapittel van 2004 werd hij gekozen tot grootcommandeur van de Orde en na de dood van de 78ste grootmeester, Fra ‘Andrew Bertie, werd hij adjunct-luitenant. Vanaf 2008 bekleedde Fra’ Giacomo Dalla Torre de functie van Grand Prior van Rome

Een van de belangrijkste taken van Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto tijdens zijn mandaat van een jaar, is het werken aan het hervormingsproces van de Grondwet van de Orde.

De Grondwet werd in juni 1961 aangenomen en werd in 1997 gewijzigd.

De recente crisis heeft enkele bestuurlijke tekortkomingen aan het licht gebracht; de hervormingen zullen hier aandacht aan besteden. De aanpassingen zullen mogelijk ook gericht zijn op het versterken van het geestelijke leven en het vergroten van het aantal van de geprofeste leden. Het voorbereidend overleg is al begonnen en alle leden van de Orde zijn uitgenodigd om adviezen in te dienen.

Voor meer informatie over het bestuur van de Orde: https://ordevanmalta.nl/over-ons/orde-van-malta-internationaal/over-de-orde-internationaal/regering/ ‎

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl