Nieuws

De Orde van Malta herdenkt de 900e sterfdag van zijn stichter

03/09/2020 


 

Op 3 september 1120 stierf de zalige broeder Gerard, stichter van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem, in Jeruzalem.  Deze 900e sterfdag zal in alle associaties van de Orde wereldwijd worden gevierd.

De interim-luitenant, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas zal op 3 september in Scala zijn, aan de kust van Amalfi, samen met leden van  de Soevereine Raad en een groep leden en vrijwilligers van de Orde uit heel Italië. Hier zal hij, met volledige inachtneming van de geldende voorschriften voor de beheersing van de Covid-19-epidemie, deelnemen aan de vieringen die ter ere van de Heilige Gerard worden georganiseerd door de stad (die volgens veel historici zijn geboorteplaats was).

Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, vatte het belang van de stichter als volgt samen: “de zalige Gerard heeft de richtlijnen voor de Orde gemaakt, die door de eeuwen heen gevolgd zijn.”

Op 3 september om 10.00 uur wordt in de st Laurenskathedraal in Scala een plechtige eucharistieviering gehouden met de speciale afgevaardigde van de paus bij de Orde van Malta, kardinaal Angelo Becciu, als hoofdcelebrant. De Italiaanse regering zal worden vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Roberto Speranza.  De viering zal in de namiddag van 3 september worden voortgezet met officiële toespraken en de presentatie van een reeks herdenkingspostzegels. Hierna volgt een concert van de beroemde violist Uto Ughi.

In Nederland zal in de kapel van st Johannes de Doper in de tuin van de kanselarij een Mis worden gevierd waarbij een kleine groep leden aanwezig zal zijn.

De Zalige Fra’ Gerard

De Zalige Gerard en zijn medebroeders wijdden hun dienst aan het verzorgen van het fysieke en geestelijke lijden van de pelgrims die aan het einde van de 11e en het begin van de 12e eeuw naar het Heilig Land kwamen.

Gerard was begiftigd met een buitengewoon organisatievermogen: hij is hoofd van het ziekenhuis dat de Amalfieten in Jeruzalem hebben gebouwd ter ere van de heilige Johannes de Doper; hij regelt de organisatie, de ontvangst, het voedsel en de religieuze bijstand; hij zorgt voor de zieken en de behoeftigen; hij is, zoals ze hem toen al noemden, “de Heer van de zieken”. De heersers van Jeruzalem, Portugal, Castilië en Leon, andere prinsen en bisschoppen hielpen Gerard met belangrijke giften. De hospitalen  in Italië en Zuid-Frankrijk gaven in enkele jaren tijd een Europese dimensie en belangrijke middelen aan de door hem opgerichte Orde.

Op 15 februari 1113 erkende paus Paschalis II Gerard en de door hem opgerichte instelling. Hij plaatste de Orde van de Hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem onder de bescherming van de Kerk en transformeerde deze tot een religieuze orde. De paus erkende het recht van de Orde om zonder burgerlijke of religieuze inmenging de voortzetting van zijn werk te waarborgen door te zijner tijd de opvolger van frater Gerard te kiezen.

Het voorbeeld van Fra’ Gerard  heeft de leden en vrijwilligers van de Orde van Malta meer dan negen eeuwen lang geïnspireerd, die hem daarom op 3 september met toewijding zullen herdenken.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl