Nieuws

De menselijke waardigheid staat centraal in ons handelen

25/02/2021 


De Grootkanselier van de Souvereine Orde van Malta, Albrecht Boeselager, heeft de 46e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties toegesproken, die op 22 februari in Genève is geopend. Albrecht Boeselager sprak zijn grote waardering uit voor de inspanningen van de Raad om de menselijke waardigheid te beschermen, en benadrukte de vele uitdagingen waarmee humanitaire spelers worden geconfronteerd in de nasleep van de Covid-noodsituatie. “De Covid-19-pandemie, met haar verwoestende gevolgen voor de gezondheid en de economie van vele naties, komt bovenop de mondiale spanningen en conflicten. Hieronder de toenemende problemen van hongersnood, de aantasting van het milieu, het vluchtelingenvraagstuk.  En degenen die oorlog, terrorisme en honger ontvluchten, met daarbij de vele vormen van geweld die de menselijke waardigheid vernederen en aantasten”. Boeselager verklaarde in dit verband dat: “een snelle en wijdverspreide wereldwijde verspreiding van de vaccins is niet alleen een ethische, maar ook een wetenschappelijke en klinische noodzaak is, aangezien dit de beste manier is om de pandemie een halt toe te roepen”.

De Grootkanselier sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de voortdurende schending van de mensenrechten in vele delen van de wereld, van de Hoorn van Afrika tot de Kaukasusregio, en in het door oorlog verscheurde Syrië: “De bescherming van de rechten van minderheden – die vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en vervolging – blijft een dwingende noodzaak in een tijd waarin de logica van macht, nationalisme en populisme toeneemt ten koste van de logica van dialoog”, zei hij, en hij verwees ook naar de “migrantennood in Zuidoost-Europa en naar de schandelijke mishandeling van migranten in deplorabele en vervallen kampen om de komst van andere migranten te ontmoedigen”.

Boeselager illustreerde de inspanningen van de Orde van Malta om vluchtelingen en migranten tijdens hun doorreis bij te staan en benadrukte daarbij de noodzaak om te werken aan op een internationale aanpak op basis van gedeelde waarden. In dit kader kan het werk van religieuze organisaties bijzonder doeltreffend blijken: “Bij grootschalige schendingen van de mensenrechten zijn de religieuze organisaties heel vaak de betrouwbare partners die als eerste opkomen voor lokale gemeenschappen. De Orde van Malta – vanuit een jarenlange ervaring met interventies in moeilijke gebieden die door etnische of religieuze vijandelijkheden worden getroffen – roept op tot een nauwere interreligieuze dialoog die van essentieel belang is voor de hulp aan de slachtoffers in deze situaties”.

De Orde van Malta heeft het document “Religies in Actie” opgesteld, gebaseerd op de gedeelde kernbeginselen van de monotheïstische godsdiensten. Hieraan leverde een selecte groep religieuze deskundigen, christenen en moslims een bijdrage. Het document bevat richtsnoeren voor de rol die religieuze gemeenschappen en religieuze instellingen kunnen spelen voor de eerbiediging van de mensenrechten en om crisissituaties te helpen oplossen en de gevolgen ervan voor de betrokken gemeenschappen te verzachten.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl