Nieuws

Boodschap van de Luitenant van de Grootmeester aan de H. Vader naar aanleiding van het overlijden van Benedictus XVI

05/01/2023 


Allerheiligste Vader,

Zwaar getroffen door het nieuws van het overlijden van uw eerbiedwaardige voorganger en broeder, Zijne Heiligheid Benedictus XVI, vraag ik u mijn diepste medeleven te aanvaarden en dat van de hele Orde van Malta, die de eer had jarenlang de toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger onder haar meest illustere leden te mogen rekenen.

Dit is een moment van grote droefheid voor de gehele Kerk en voor allen die de genade hebben gehad Zijne Heiligheid Benedictus XVI te kennen en te ontmoeten, maar het is ook een gelegenheid van geestelijke vreugde over de voltooiing van zijn aardse reis en van de missie die hem als trouwe dienaar van de Heer en de Kerk was toevertrouwd.

Samen met u, Uwe Heiligheid, beleven wij deze momenten in droefheid, maar ook in sereniteit en dankbaarheid voor het voorbeeld van zachtmoedigheid en dienstbaarheid dat wij hebben ontvangen van de man die de Heer zojuist tot zich heeft geroepen.

Heilige Vader, aanvaard de verzekering van mijn kinderlijke toewijding en die van de Orde van Sint Jan en de gemeenschap van het Grootmagistraat.

Fra’ John Dunlap

 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl