Activiteiten

Bedevaart naar Lourdes

28/03/2017 


Vanaf 1980 gaat de Orde in Nederland begin mei jaarlijks op een vijfdaagse bedevaart naar Lourdes. Elk jaar volgens een bepaald thema. In 2017 ‘Het Magnificaat van de hoop’, in 2016 was dat ‘Barmhartig als de Vader’ en in 2015 ‘Lourdes, de vreugde van de zending’. Rond honderd vrijwilligers begeleiden de gemiddeld vijftig gasten, allen mensen met gezondheidsproblemen. Ze zijn er gelijktijdig met pelgrims van zeker vijfendertig andere Associaties van de Orde van Malta vanuit de hele wereld, tezamen zo’n achtduizend mensen. Een hele happening dus.

Internationaal organiseert de Orde al veel langer deze bedevaarten naar Lourdes. Onder de duizenden internationale gasten en vrijwilligers van de Orde van Malta bevinden zich altijd de Vorst Grootmeester en de Soevereine raad.

Vanuit Nederland gaan er ook altijd enkele geestelijken mee, meestal erekapelaans van de Orde in Nederland. Naast deelnemers vanuit de Orde in Nederland gaan ook leden van de Johanniter Orde mee evenals leden van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

De organisatie bij de Orde in Nederland is in handen van de Commissie Lourdes Bedevaart. De vrijwilligers die meegaan krijgen ieder een taak: verpleging, logistiek, huishoudelijke dienst of catering. Allen zetten zich ‘om niet’ in voor het welslagen van de bedevaart en betalen bovendien een eigen bijdrage voor vervoer en verblijf. Begeleiders zijn er van jong tot oud, van kinderen van ordeleden die als ‘eerstejaars’ meegaan tot professionals als artsen en verpleegkundigen. Al kunnen de motieven verschillen, iedereen zet zich volledig in. De meeste ordeleden gaan minstens eenmaal in hun leven vanuit de doelstelling van de Orde mee naar Lourdes.

Voor het welslagen van de jaarlijkse bedevaart moet de Orde telkens een aanzienlijk bedrag bijeen brengen.* Dit gebeurt grotendeels door fondsenwerving via de Stichting Maltezer Projecten. Helaas zijn er lang niet altijd grote sponsoren en moet de Orde een extra beroep doen op haar leden en vrijwilligers. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom. Ook voor de bedevaart in komende jaren.  

Vraag naar de fiscaal gunstige mogelijkheden bij het secretariaat.

WAT DE BEGELEIDERS BEWEEGT

Wat Lourdes zo bijzonder maakt zit ‘m mede in de vele gesprekken tussen mensen, waarin je – soms heel verrassend – de ander (beter) leert kennen en tijd en ruimte krijgt om je eigen gedachten en gevoelens te uiten. Eerst en vooral gasten met pelgrims, en pelgrims met gasten, maar ook gasten en pelgrims onderling.

Naast dergelijke al of niet onverwachte kennismakingen met je medemens is uiteraard het spirituele karakter van de bedevaart voor de pelgrim een belangrijk motief om mee te gaan. Elk jaar heeft de bedevaart een spiritueel thema waarop de geestelijke begeleiders ter plekke nader ingaan. In 2012 was dat Samen met Bernadette de rozenkrans bidden.  In 2013 Maria als Poort van het Geloof.

Maar voor veel pelgrims staat het begeleiden van een gast bovenaan als motief. Om met een ‘eerstejaars’ uit 2012 te spreken: “Het blijft een onvergetelijke ervaring (…), dat typische Lourdesgevoel (…). Lourdes maakt het allemaal mogelijk: vriendschap, zorg voor elkaar en een versterking van je geloof. Het afscheid zullen we niet gauw vergeten: aan hun gezichten was duidelijk af te lezen dat we werkelijk iets voor onze gasten hadden betekend.”

DE SPIRITUALITEIT VAN LOURDES

Aan de basis voor de spiritualiteit van Lourdes liggen de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous in de grot aan de Gave, de boodschap van Maria en de wonderen die plaatsvinden, toen, sindsdien, nu en in de toekomst. Maria verscheen tussen 11 februari en 16 juli 1858 in totaal achttien keer aan Bernadette. Bij een aantal van deze verschijningen had Maria een duidelijke boodschap.

Deze bron van wonderen en inspiratie op deze plaats waar hemel en aarde elkaar raken, droogt nooit op, zoals ook de liefde van God voor Zijn schepping en voor de mens, nooit opraakt.

“Wat blijft er over als alles wegvalt en als we met tegenslagen in ons leven te maken krijgen? Dan is er toch weer een Bron die méér is dan al die andere dingen die aan verweer onderhevig zijn. Is dat niet het wezen van de bedevaart?”, aldus erekapelaan pastoor Walter Broeders.

ORGANISATIE LOURDES BEDEVAART

Voor de Orde van Malta is een gast iemand die ziek is of gehandicapt.

De selectie van gasten start in de novembermaand voorafgaand aan het jaar dat de gasten meegaan naar Lourdes. Voor elke pelgrimage komen gemiddeld vijftig gasten in aanmerking die ruim voor de reis thuis of op hun verblijfadres worden bezocht door verpleegkundigen. Tijdens dit bezoek geven de gasten de verpleegkundigen toestemming om de huisarts om nadere medische gegevens te vragen. De huisarts moet dan toestemming geven of het medisch verantwoord is dat de gast deze reis per vliegtuig gaat maken.  De gasten moeten minimaal een klein stukje – van de ingang van het vliegtuig naar hun stoel – kunnen lopen.

Het gezelschap begeleiders bestaat meestal uit negentig tot honderd vrijwilligers die over zes equipes zijn verdeeld, ieder en elk met een eigen taak.
Sinds enige jaren gaat de reis per vliegtuig vanaf Vliegveld Eindhoven naar Tarbes. Dit jaar vanaf Maastricht. De bedevaart omvat vijf dagen.
Aan het hoofd van de bedevaartorganisatie staat een directeur, bijgestaan door een staf bestaande uit de commissie Lourdes Bedevaart en alle equipe- en teamhoofden.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl