Activiteiten

Hieronder ziet u een overzicht van alle activiteiten van de orde, voor meer informatie over de activiteiten klik hier.


ACTIVITEITEN VAN DE ORDE

Als basis voor haar ‘goede werken’, ofwel haar activiteiten, dienen de twee pijlers waarop de Orde van Malta is gebouwd:

  1. de actieve beleving van het christelijk geloof en het bevorderen daarvan: tuitio fidei.
  2. de zorg voor armen en hulpbehoevenden in de samenleving, waar ook ter wereld; obsequium pauperum.

Beide zijn een vrije vertaling van de begrippen ‘tuitio fidei’ en ‘obseqium pauperum’, van oudsher het officiële motto van de Orde.

Alle nationale associaties waarin de wereldwijd werkende Orde van Malta is verdeeld, voeren op deze basis hun activiteiten uit. Deze hoeven echter niet overal hetzelfde te zijn. Wat de associaties gemeenschappelijk hebben is dat zij in de uitvoering van hun activiteiten concreet maken waar de Orde voor staat: gericht zijn op de zwakkeren in de samenleving. Door goed voor de zwakken en de zieken te zorgen en in hen Christus te ontmoeten, dienen we God.

De Associatie Nederland – hier meestal Orde in Nederland genoemd – is eveneens onderdeel van de wereldwijd werkende Orde van Malta. Voor de uitvoering van haar activiteiten krijgt de Orde in Nederland ondersteuning van een trouwe groep vrijwilligers. Dat kunnen Ordeleden zijn, maar ook vrijwilligers van daarbuiten. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het welslagen van de vele activiteiten.

Naast de ondersteuning door vrijwilligers is de Orde in Nederland eveneens aangewezen op ondersteuning in de vorm van financiële bijdragen. Dus wie de activiteiten van de Orde in Nederland een warm hart toedraagt wordt van harte uitgenodigd deze met een donatie te ondersteunen.

De activiteiten van de Orde in Nederland bestaan uit:

Binnen Nederland is de Orde bestuurlijk betrokken bij het Johannes Hospitium in Vleuten. 

Vrijwilligers van de Orde zijn actief in de Kruispost  in Amsterdam.

Op internationale schaal verleent Malteser International hulp in rampgebieden.

Vision 2050  biedt aan jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten van de Orde over de hele wereld. 

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl